Museumregister

Museumregister Nederland

Voor je museum gelden, net als voor alle organisaties in Nederland, wetten en regels. Naast het Nederlands recht waaraan iedereen zich dient te houden, zijn er nog afwijkende regelgevingen voor musea waar je rekening mee dient te houden, zoals de Erfgoedwet en de ethische code voor musea. Hier vind je de inventarisatie van wetten en regelgeving specifiek voor musea in Nederland.

Museumnorm

De basis-museumnorm bestaat uit 17 onderwerpen, die als uitgangspunt de internationale ICOM-definitie en de Ethische Code hanteren. In deze 17 onderwerpen komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde als ook een toelichting. Dit zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als gebod. Het is heel goed dat voor jouw museum een of meer van de punten beter op een andere manier uitgewerkt worden dan wordt beschreven in de toelichting en voorbeelden bij de norm. Dus ook al hoef je niet alle stappen letterlijk te volgen, de norm verleden in het kwaliteitsstreven van en de Museumvereniging.

De Museumnorm is in 2020 aangepast. Er zijn hulpvragen als ondersteuning voor het invullen van de 17 criteria van de Museumnorm.   Aan de hand van deze vragen kan je een eigen inschatting maken in hoeverre je instelling al voldoet aan de Museumnorm 2020.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Meer informatie en aanmelding Museumregister Nederland

Je vindt op de website van het Museumregister inhoudelijke informatie die je kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een aparte stichting. In het bestuur van deze stichting zijn zowel de Museumvereniging als het LCM vertegenwoordigd. www.museumregisternederland.nl