Behoud van de collectie

Een van de hoofdtaken van een museum is het behoud van de collectie. De collectie vormt het bestaansrecht van uw museum en dat moet zo goed mogelijk beheerd worden. Het is dus belangrijk om bij de oprichting van het museum al na te denken over preventieve conservering: het geheel van handelingen en maatregelen dat er op gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen. Met als doel het waarborgen van de bestaande toestand van het voorwerp en het zoveel mogelijk tegengaan van mogelijk verval.

Meer informatie vindt u hier.