Formuleer doelen voor collectieregistratie en digitalisering

Beginsituatie 1 De collectie is niet of beperkt geregistreerd of toegankelijk

 

Waar wil je heen?

Bepaal wat je bestemming is. Collecties digitaal duurzaam toegankelijk en vindbaar maken, kan in verschillende gradaties: van digitaal beschreven collecties die toegankelijk zijn in de eigen organisatie tot en met gelinkte, open en verrijkte collecties die met iedereen worden gedeeld en worden gebruikt voor nieuwe online toepassingen. Hoe ver wil en kun je daarin gaan? Dat bepaal je als organisatie uiteraard zelf.

 

Doelen en obstakels

Iedere collectiebeherende erfgoedinstelling heeft een schat aan informatie in huis: unieke collecties, beschrijvingen en kennis over deze collecties die bij collega’s in het hoofd zitten of in documenten is vastgelegd, tentoonstellingsinformatie etc.

Door deze informatie digitaal beschikbaar te stellen:

• vergroot je de toegankelijkheid van de collectie

• is het eenvoudiger deze te delen met anderen

• kun je nieuwe digitale toepassingen (laten) maken

• kun je een groter publiek trekken

• kun je kwetsbare objecten beschermen door een digitaal alternatief te bieden.

 

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen redenen om te digitaliseren. Welke redenen heeft jouw organisatie om de collecties te digitaliseren? Wat is het ultieme doel?

En hoever wil je eigenlijk gaan met digitaliseren? Welke vragen heb je en welke obstakels (en misschien wel doemscenario’s) zie je? Zoals wellicht:

 

“Is er een gratis of betaalbaar collectieregistratiesysteem op de markt voor mijn historische vereniging? Ik denk dat de kosten voor een systeem als TMS of Adlib te hoog zijn voor ons.”

“Ik ben bang voor claims die op ons afkomen vanwege auteursrechten en privacyrechten en wil niets van mijn collecties op internet plaatsen.”

“Wij zijn geen techneuten. Wie zijn dan mijn hulptroepen? Bij wie kan ik terecht?”

“Als alles online te vinden is, komen bezoekers dan nog wel naar onze tentoonstelling kijken?”

“Ik kan de CD-ROMS met fotomateriaal nu al niet meer afspelen en bekijken. Ik krijg steeds een foutmelding.”

 

TIP: Wees niet bang voor obstakels onderweg. Die horen erbij. Neem ze serieus en probeer samen met collega’s in je netwerk antwoorden te vinden.

 

Hoe kom je waar je wil zijn en wat heb je daarvoor nodig?

Gewenste eindsituatie

De collectie is geregistreerd op basisniveau en is beter toegankelijk binnen de eigen organisatie. Je hebt een basis gelegd voor het duurzaam bewaren van digitale collecties.

Wat moet je hiervoor doen?

Een collectieregistratiesysteem opzetten waarin objecten worden geregistreerd en gedocumenteerd en acties ondernemen voor het bewaren van digitale informatie.

 

Wat heb je daarvoor nodig?

• Doelen voor collectieregistratie en digitalisering.

• Collectieregistratiesysteem (CRS).

• Kennis over informatiebeheer, basisregistratie en het nummeren van objecten.

• Ervaringen van andere erfgoedinstellingen.

• Kennis over digitale duurzaamheid.

 

Hoe kom je waar je wil zijn?

 

TIP Lees eerst alle stappen door en ga dan pas aan de slag.

 

Stap 1 Formuleer doelen voor collectieregistratie en digitalisering

 

Het is handig om eerst meer te weten over wat er allemaal komt kijken bij het informatiebeheer in je organisatie. Start met het lezen van de Handleiding informatiebeheer in musea. https://museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informatiebeheer/collectie-registreren-documenteren-en-online-plaatsen.) Dat is de basis.

 

Vervolgens kun je beleid en acties https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken rond ICT, het duurzaam bewaren van je informatie en het digitaliseren van collecties gaan bepalen. Een plan van aanpak zorgt voor een duidelijke richting voor zowel de eigen organisatie als andere belanghebbenden, zoals subsidiegevers en/of overheden waar je een relatie mee hebt. Lees hier https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast

hoe je dit informatiebeleid maakt en vastlegt in een plan. Een informatiebeleidsplan beschrijft hoe je als organisatie omgaat met digitalisering. Vergeet daarbij niet de langetermijn toegankelijkheid van je digitale collecties. Gebruik hiervoor de wegwijzer duurzaamheidsbeleid. https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/

 

Is een informatiebeleidsplan momenteel te ingewikkeld of teveel gevraagd? Begin dan in ieder geval met het nadenken over en formuleren van je digitaliseringsdoelen en zorg dat die aansluiten op de visie of missie van je organisatie. Dat kan al in een A-4’tje. Denk ook alvast na over je publiek. Hoe gaan je verschillende doelgroepen straks gebruik maken van de digitale informatie?

 

TIP: bekijk deze video over het vormgeven van informatiebeleid https://youtu.be/BUUcQWdm1gQ

 

Beginsituatie 2 De collectie is geregistreerd op basisniveau en is toegankelijk

 

Waar wil je heen?

 

Heb je alle stappen doorlopen vanaf beginsituatie 1? Ga direct door naar <link naar ‘Hoe kom je waar je wil zijn en wat heb je daarvoor nodig?’>

 

Bepaal wat je bestemming is. Collecties digitaal duurzaam toegankelijk en vindbaar maken kan in verschillende gradaties: van digitaal beschreven collecties die toegankelijk zijn in de eigen organisatie tot en met gelinkte, open en verrijkte collectiedata die met iedereen kunnen worden gedeeld en bruikbaar zijn voor nieuwe digitale toepassingen. Hoe ver wil en kun je daarin gaan? Dat bepaal je als organisatie uiteraard zelf.

 

 

Doelen en obstakels

Iedere collectiebeherende erfgoedinstelling heeft een schat aan informatie in huis: unieke collecties, beschrijvingen en kennis over deze collecties die bij collega’s in het hoofd zitten of in documenten is vastgelegd, tentoonstellingsinformatie etc.

Door deze informatie digitaal beschikbaar te stellen:

• vergroot je de toegankelijkheid van de collectie

• is het eenvoudiger deze te delen met anderen en nieuwe digitale toepassingen

te (laten) maken

• kun je een groter publiek trekken

• kun je kwetsbare objecten beschermen door een digitaal alternatief te bieden.

 

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen redenen om te digitaliseren. Welke redenen heeft jouw organisatie om erfgoedcollecties te digitaliseren? Wat is het ultieme doel? En hoever wil je eigenlijk gaan met digitaliseren? Welke vragen heb je en welke obstakels (en misschien wel doemscenario’s) zie je? Zoals wellicht:

 

“Ik ben bang voor claims die op ons afkomen vanwege auteursrechten en privacyrechten en wil niets van mijn collecties op internet plaatsen.”

“Wij zijn geen techneuten. Wie zijn dan mijn hulptroepen? Bij wie kan ik terecht?”

“Als alles online te vinden is, komen bezoekers dan nog wel naar onze tentoonstelling kijken?”

“Hoe bewaar ik mijn digitale bestanden voor een langere periode? Er is nu al materiaal waar ik niet meer bij kan.”

“We hebben een prachtige online tentoonstelling gemaakt, komen daar te weinig bezoekers op af….”

 

TIP: Benoem deze problemen in de organisatie en probeer antwoorden te vinden op vragen die spelen.  Digitalisering is ook mensenwerk, het draait niet alleen om de techniek. Je hebt elkaar nodig om verder te komen.

 

 

Hoe kom je waar je wil zijn en wat heb je daarvoor nodig?

 

Gewenste eindsituatie

De collectie is geregistreerd via een collectieregistratiesysteem (CRS). Digitale informatieobjecten worden intussen zo duurzaam mogelijk bewaard. De collectie is online toegankelijk via de eigen website. Daarbij is duidelijk wie de gebruikersgroepen zijn en hoe je ze kunt bereiken. 

 

Wat moet je hiervoor doen?

De objecten registreren met zoveel mogelijk beschikbare gegevens. Daarnaast ga je een koppeling maken tussen het collectieregistratiesysteem en de eigen

website, zodat de data en de objecten zelf online te vinden zijn voor je gebruikers. Je gaat actie ondernemen om je digitale objecten documenten zo duurzaam mogelijk te bewaren. Ten slotte onderzoek je wie de online gebruikers zijn die je wilt bereiken en hoe ze de collecties en informatie het beste kunnen vinden op je website.

 

Wat heb je daarvoor nodig?

• Informatiebeleid, met concrete projectplannen voor digitalisering.

• Collectieregistratiesysteem.

• Kennis over het online plaatsen van collecties.

• Kennis over auteursrechten en privacyrechten.

• Ervaringen van andere collectiebeherende instellingen.

• Kennis over scannen en fotograferen van objecten.

• Kennis over duurzaam bewaren van bestanden.

• Kennis over gedrag en wensen van online doelgroepen.

 

Hoe kom je waar je wil zijn?

 

TIP Lees eerst alle stappen door en ga dan pas aan de slag.

 

Stap 1 Formuleer doelen voor digitalisering

 

Het is handig om visie, beleid en acties https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken rond ICT, digitale duurzaamheid en digitalisering van collecties te bepalen en vervolgens vast te leggen in een informatiebeleidsplan. Zo’n plan zorgt voor een duidelijke richting voor zowel de organisatie als andere belanghebbenden zoals subsidiegevers of overheden waar je organisatie mee in relatie staat en soms afhankelijk van is.

 

Lees hier https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast hoe je informatiebeleid maakt en vastlegt in een plan.

 

Een informatiebeleidsplan beschrijft hoe je als organisatie omgaat met digitalisering. Als er een informatiebeleidsplan is, kun je dit uitwerken in concrete plannen voor digitalisering. Een voorbeeld van een projectplan vind je hier https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken

Vergeet daarbij niet de langetermijn toegankelijkheid van je digitale collecties. Gebruik hiervoor de wegwijzer duurzaamheidsbeleid https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/ . Hoe je vervolgens een concreet duurzaamheidsplan schrijft, lees je hier https://www.den.nl/uploads/5ca4a8a29495e72c7d05c18ca88c66cec32eb9e072e34.pdf . Ga voor meer inzichten over duurzaamheid naar stap 5 <invoegen link stap 5>

 

 

TIP: bekijk deze video over het vormgeven van informatiebeleid https://youtu.be/BUUcQWdm1gQ

Beginsituatie 3 De collectie is online toegankelijk via de eigen website

 

Waar wil je heen?

De collectie staat op de eigen website en dat is mooi. Maar je wilt meer: Als de collecties ook buiten de eigen site te raadplegen zijn, zal dit nieuwe gebruikers en bezoekers trekken. Nederland kent diverse platforms en portals waar erfgoedinstellingen digitale objecten en verhalen delen. Welke platforms zijn geschikt voor de collecties van jouw instelling? Hoe lever je gegevens aan en onder welke voorwaarden?

Wat is het ultieme doel en waarom? Welke vragen heb je en welke mogelijke obstakels zie je?

Wil je weten waar je staat en wat je kunt verbeteren? Doe dan binnenkort de uitgebreide zelfscan (toetsingsmodel).

 

 

TIP: Benoem deze obstakels en probeer antwoorden te vinden op vragen die spelen. Je hebt elkaar in deze fase nodig om verder te komen. Vraag vooral ook collega-erfgoedinstellingen naar hun ervaringen.

 

TIP: Deelname aan een platform maakt dat meer mensen kennismaken met jouw mooie collecties, maar het is natuurlijk niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om jouw collectie direct en dichtbij de bron, als open data beschikbaar te stellen. Dan kun je alle rijkheid van de data publiceren en hoef je niet voor ieder afzonderlijk platform een data-export te verzorgen. Het vergt wel meer technische kennis. Heeft dat je voorkeur? Vervolg je reis dan hier <link naar Beginsituatie 4>

 

 

Hoe kom je waar je wil zijn en wat heb je daarvoor nodig?

 

Gewenste eindsituatie

De collectie is online toegankelijk op de eigen website en op één of meerdere platforms en is zo voor een grotere groep gebruikers vindbaar, deelbaar, en (her)bruikbaar.

 

Wat moet je hiervoor doen?

De informatie (collectiegegevens, afbeeldingen en metadata) wordt met zo min mogelijk restricties aangeboden op een of meer platforms zoals Europeana, Netwerk Oorlogsbronnen, Wikimedia, etc.

 

Wat heb je daarvoor nodig?

• Informatiebeleid, uitgewerkt met concrete projectplannen.

• Een platform dat goed aansluit bij jouw collecties en doelen.

• Kennis over het exporteren van data naar zo’n platform.

• Kennis over auteursrechten en privacyrechten.

• Kennis over het vrijgeven van erfgoedinformatie onder diverse licenties.

• Kennis over het gebruik van duurzame Uniform Resource Identifiers (URI’s).

• Kennis over digitale duurzaamheid van je informatieobjecten.

• Kennis over gedrag en wensen van online doelgroepen.

• Ervaringen van erfgoedinstellingen die dit traject al zijn gestart of hebben doorlopen.

 

Hoe kom je waar je wil zijn?

 

TIP Lees eerst alle stappen door en ga dan pas aan de slag.

 

Stap 1 Formuleer je doelen als je dat nog niet hebt gedaan

 

Het is handig om visie, beleid en acties https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken  rond ICT, digitale duurzaamheid en digitalisering van collecties vast te leggen in een informatiebeleidsplan. Zo’n plan zorgt voor een duidelijke richting voor zowel de organisatie als andere belanghebbenden zoals subsidiegevers of overheden waar je organisatie mee in relatie staat of afhankelijk van is.

Lees hier https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast   hoe je informatiebeleid maakt en vastlegt in een plan.

 

Een informatiebeleidsplan beschrijft hoe je als organisatie omgaat met digitalisering. Vervolgens kun je dit beleid uitwerken in een concreet plan voor het digitaliseren. Hoe je zo’n plan maakt lees je hier https://www.den.nl/aan-de-slag/plannen-maken  .

 

Vergeet daarbij niet de langetermijn toegankelijkheid van je digitale collecties. Gebruik hiervoor de wegwijzer duurzaamheidsbeleid https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/  .Hoe je een concreet duurzaamheidsplan schrijft, lees je hier https://www.den.nl/uploads/5ca4a8a29495e72c7d05c18ca88c66cec32eb9e072e34.pdf . Ga voor meer inzichten over digitale duurzaamheid naar beginsituatie 2, stap 5 <invoegen link Beginsituatie 2, stap 5> 

Beginsituatie 4 De collectie is met (open) licenties vindbaar en deelbaar via de eigen website of platforms

 

Waar wil je heen?

 

Je bent in het volgende stadium van deze reis beland. Vanaf hier wordt het wellicht wat avontuurlijker. Je collectie is met (open) licenties online toegankelijk op de eigen website en mogelijk op een of meer andere platforms. Afhankelijk van het platform waar je collectie op staat, kan ze als open data https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/open-data-blog/open-data worden gepubliceerd en daardoor wordt (her)gebruik voor allerhande nieuwe online toepassingen mogelijk gemaakt. Dat is mooi.

 

Een stap verder is het zelf, dichtbij de bron, publiceren van je collectie als Linked Open Data (LOD). De beste bruikbare data zijn, zoals bepaald in de Nationale Strategiehttps://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/nationale-strategie/en de DERA 3.0 https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/04/200310_DERA-3.0_Netwerk-Digitaal-Erfgoed.pdf, gestructureerd als Linked Open Data en voorzien van duurzame webadressen (PID’s). https://www.pidwijzer.nl/

 

Informatie die als open data wordt gepubliceerd en gekoppeld kan worden aan andere data wordt Linked Open Data genoemd. Het is een techniek waarbij je informatie koppelt en ontsluit, zodat bijvoorbeeld wetenschappers, studenten en de creatieve industrie hiervan gebruik kunnen maken. Je bereikt een groter publiek of juist andere gebruikers en vergroot de transparantie van je organisatie.

 

Hoe ver wil en kun je gaan in het publiceren van erfgoedinformatie als Linked Open Data? Dat bepaal je als organisatie uiteraard zelf. Om Linked Open Data toe te passen ben je niet per se afhankelijk van een platform (maar het kan natuurlijk wel). Je houdt zo de regie over de manier waarop je je eigen Linked Open Data publiceert.

 

 

Schroom niet om in dit stadium op zoek te gaan naar medereizigers: erfgoedinstellingen die al ervaring hebben met Linked Open Data of hier mee aan de slag willen gaan. Er zijn inmiddels verschillende netwerken opgezet: netwerken bij de platforms waar je bent aangesloten, het Netwerk Digitaal Erfgoed https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/, het Landelijk Contact Museumconsulenten, of een provinciaal erfgoedhuis in jouw provincie.

 

Ook kun je ondersteuning verwachten van de leverancier van je collectieregistratiesysteem. Steeds meer leveranciers bieden Linked Open Data diensten aan en passen hun software aan zodat erfgoedinstellingen hun informatie eenvoudiger als LOD kunnen beheren en publiceren. 

Een erfgoedinstelling moet met de software:

– een duurzaam webadres voor elk object kunnen vastleggen, zodat een gebruiker naar een object kan verwijzen;

– gemakkelijk verbindingen (‘links’) kunnen leggen naar termen in allerlei terminologiebronnen, zoals gestandaardiseerde plaatsnamen, personen of onderwerp;

– de data automatisch kunnen publiceren in Linked Open Data-formaat.

 

Hoever leveranciers hiermee zijn vind je in dit (incomplete) overzicht van deze diensten https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/collectieregistratiesystemen-en-linked-open-data/

 

 

Introductie Linked Open Data

Bekijk de toegankelijke video van Het Kadaster https://www.youtube.com/watch?v=eWqRB-_HFxI. Of lees eerst over Linked Open Data in de online cursus Data voor Dummies van Erfgoed Leiden e.o https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/open-data-blog/linked-open-data.

 

Wat de kracht is van linked data wordt goed verbeeld in deze video met een voorbeeld van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse.  https://www.youtube.com/watch?v=V88-wHcqGe0>  Het verhaal (of data story) over de buitenplaats in Lisse https://labs.kadaster.nl/stories/digitaal-erfgoed/index.html van Oud Lisse laat zien dat gegevens echt gelinkt zijn. Je ziet hier de meerwaarde van gelinkte data.

 

 

Hoe kom je waar je wil zijn en wat heb je daarvoor nodig?

 

Gewenste eindsituatie

De collectie is online toegankelijk als Linked Open Data en wordt zo voor een groter publiek vindbaar, deelbaar en (her)bruikbaar.

 

Wat moet je hiervoor doen?

De collectie en collectiegegevens publiceer je als Linked Open Data. Voor het optimale resultaat zijn een aantal acties nodig:

• verbeter de data

• publiceer de data

• biedt eventueel ook extra dataservices aan, zoals bijvoorbeeld een API. Met dataservices biedt je gebruikers meer mogelijkheden om je data te downloaden, te bevragen of te hergebruiken. Het verhoogt de gebruikswaarde van je gegevens.

 

TIP: Begin klein, met een enkele dataset en ga dan uitbouwen.

 

Wat heb je daarvoor nodig?

• Enthousiasme voor de reis en het avontuur.

• Informatiebeleidsplan met Open Data beleid en uitgewerkte concrete projectplannen.

• Kennis over auteursrechten en privacyrechten.

• Kennis over URI’s en PID’s.

• Kennis over het vrijgeven van erfgoedinformatie via diverse licenties.

• Stappenplan Linked Open Data. http://blogadamlink.nl/erfgoedpro/beter-half-werk-leveren-dan-niets-doen/ 

• Ervaringen van andere erfgoedinstellingen.

• Mogelijk externe technische ondersteuning en budget.

• Draagvlak binnen je organisatie.

• Diensten of advies op gebied van LOD van de leverancier van het collectieregistratiesysteem.

 

Hoe kom je waar je wil zijn?

 

TIP Lees eerst alle stappen door en ga dan pas aan de slag.

 

Stap 1 Als het goed is heb je informatiebeleid, duurzaamheidsbeleid en open data beleid op papier gezet

 

Het is verstandig om visie, beleid en acties https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken rond ICT, digitale duurzaamheid en digitalisering van collecties vast te leggen in een informatiebeleidsplan. Dat zorgt voor een duidelijke richting voor zowel de eigen organisatie als andere belanghebbenden, zoals subsidiegevers en/of overheden waar je een relatie mee hebt.

Lees hier https://www.den.nl/aan-de-slag/beleid-maken/hoe-leg-ik-mijn-informatiebeleid-vast  hoe je informatiebeleid maakt en vastlegt.

 

Daarbij is het beschrijven van je open databeleid https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/04/Open-Data-Reader-2016-1.pdf een belangrijk onderdeel.

 

Vergeet ook niet de langetermijn toegankelijkheid van je digitale collecties. Gebruik hiervoor de wegwijzer duurzaamheidsbeleid. https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl/ 

 

Overweeg jij ook iets met linked data te doen, maar weet je nog niet wat en waarom? Maak je plan zo klein en concreet mogelijk. Of volg de online cursus https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/open-data-blog 

Data voor Dummies van Erfgoed Leiden e.o.

 

TIP

Bereiken van (nieuwe) online doelgroepen

Als het goed is heb je in
je informatiebeleid opgenomen wie je doelgroepen zijn die je wilt bereiken. Dat
kunnen ook nieuwe gebruikers zijn.

Maar wat doen gebruikers
online met collecties? Waar zijn ze in geïnteresseerd?

Je ziet vaak dat
gebruikers (gericht) willen zoeken naar informatie, of juist willen rondkijken,
browsen, nieuwe dingen ontdekken en zelfs het erfgoed online intens willen beleven
omdat de techniek dat inmiddels mogelijk maakt. Je website wordt gewaardeerd
als je een zoekfunctie aanbiedt, je hoge kwaliteit beeld- en videomateriaal
plaatst en hoogtepunten van tentoonstellingen en collecties publiceert. Wil je
meer weten? Bekijk dan de gedragsprofielen van online gebruikers in detail.https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2019/09/Gedragsprofielen-Digitaal-Erfgoed-onderzoeksresultaten-tot-dusver-1.pdf

Een ander belangrijk
aspect is hoe gebruikers jouw website weten te vinden. In zogenaamde
‘klantreizen’ is dit onderzocht en na te lezen in deze publicatie https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/03/Samenvatting-Klantreizen-Digitaal-Erfgoed-v1.1.pdf

Er blijken vaak twee
soorten klantreizen te worden uitgevoerd: een korte klantreis, die wordt
beëindigd wanneer het antwoord op de vraag is gevonden en een lange klantreis,
waarbij de zoektocht andere vragen of behoeften oproept: de gebruiker gaat dan
meerdere sporen volgen. Er zijn klantreizen naar informatie waarbij google of
wikipedia vaak de startpagina zijn, zie figuur 1, maar ook klantreizen naar
specifieke objecten waarbij het startpunt soms YouTube of een museumsite is
waarbij behoefte is aan achtergrondinformatie bij de objecten.

 

Figuur 1 Klantreis naar
informatie (Bron: Samenvatting klantreizen digitaal erfgoed https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/03/Samenvatting-Klantreizen-Digitaal-Erfgoed-v1.1.pdf) N.b. een snippet =  een klein stukje tekst dat wordt getoond als er een zoekopdracht is gedaan in de zoekmachine.

Het uitgebreide rapport over klantreizen, met veel voorbeelden, lees je hier: https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/03/Rapportage-Klantreizen-Netwerk-Digitaal-Erfgoed-v1.2.pdf

 

 

TIP: Zijn leerlingen of
docenten een specifieke doelgroep die je wilt bereiken dan zijn deze tips voor
jouw instelling van belang:https://www.den.nl/aan-de-slag/digitale-cultuureducatie/digitaal-erfgoed-in-onderwijs of deze https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Kennisnet-hoe-beschikbaar-en-bruikbaar-is-digitaal-erfgoed-voor-het-onderwijs_02.pdf

 

 

Ter inspiratie: probeer eens andere dingen uit met online collecties

Stap 11 

 

Maak een online tentoonstelling. Een mooi, inspirerend voorbeeld is de online tentoonstelling https://izi.travel/nl/browse/d6a8bbbd-9dbf-4ece-82bc-9f2ece38e889 van het Stadsmuseum Woerden over de Tweede Wereldoorlog. Wat dacht je van een 360 graden tentoonstelling over Fokker van Museum Huis Doorn https://huisdoorn.anticipate.nl/ of van Voerman Museum Hattem https://www.onlineinbeeld.nl/VirtueleTour/Hattem-VoermanMuseum/.

 

TIP: Er zijn vele soorten software (betaald en onbetaald) beschikbaar voor het maken van online tentoonstellingen of audiotours. Vraag naar ervaringen bij andere erfgoedinstellingen. En kijk wat je zelf mooi en passend vindt bij je collectie of instelling.