Musea en Corona

Musea en Corona

Musea en andere culturele instellingen kunnen minder bezoekers ontvangen, kunnen soms hun vrijwilligers niet in het museum ontvangen, moeten aan allerlei richtlijnen voldoen en verkeren daardoor in zwaar weer. Hoe houd je het hoofd boven water?

De NMV helpt musea met alle richtlijnen die het beleid van de regering vertalen naar de bedrijfsvoering en openstelling bij musea. Het regeringsbesluit is genomen op advies van het Outbreak Management Team (RIVM). Deze taskforce baseert haar inschatting van de impact van de maatregelen op bijvoorbeeld alle inwoners van ons land, op de werkgelegenheid en economie, op het openbaar vervoer en op de drukte op straat. Daarover zijn nog veel vragen, en niet alleen het protocol Musea zal een deel beantwoorden, maar ook twee andere bijlagen: inrichten van je museum met inachtneming van 1,5 meter afstand, en wat doet Coronaproof inrichten met je collectie.

Downloads en literatuurtips

deanna-j-3GZlhROZIQg-unsplash

Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea

Lees hier het laatste Protocol openstelling musea in Coronatijden, dat dateert van 16 oktober 2020.

Richtlijnen en maatregelen

De Nederlandse Registrats Group heeft een verzameling richtlijnen en maatregelen samengesteld. Dit document is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een eigen protocol betreffend het veilig werken met collecties in tijden van het COVID-19 virus. 

Download hier de NRG-verzameling-richtlijnen-en-maatregelen_COVID19. 

De anderhalve meter in musea

In dit document vind je tips over het organiseren van 1,5 meter afstand voor je medewerkers en je bezoekers. 

Rondje_downloadpaars

Erfgoed Utrecht, 2020

Je collectie na de lockdown

In dit document tref je overwegingen aan voor de  terugkeer naar het museum na de corona-lockdown. Het beschrijft de zorg voor collecties en historische interieurs. 

Rondje_downloadpaars

CHV-groep, 2020