Partners

Open Erfgoed

OPEN Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) verenigt provinciale erfgoedhuizen of vergelijkbare erfgoedinstellingen in Nederland. OPEN treedt op als belangenbehartiger van provinciale erfgoedinstellingen die met hun producten en diensten meer dan één erfgoeddiscipline bedienen.

www.openerfgoed.nl

p/a Wim Scholten
Erfgoed Zeeland
whp.scholten@erfgoedzeeland.nl 
Postbus 49
4330 AA Middelburg
06-53610969

De NMV helpt musea een blijvende binding mogelijk te maken van álle inwoners van ons land met museale collecties. Dit doen ze door draagvlak te creëren bij publiek en politiek en door de kwaliteit van de sector als geheel te verhogen. Daarbij stellen ze – als brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland – altijd het publieke belang van musea voorop.

www.museumvereniging.nl

Museumvereniging
Rapenburgerstraat 123
1011 VL Amsterdam
Postbus 2975
1000 CZ Amsterdam
T + 31 20-551 29 00
info@museumvereniging.nl

RCE

Nederland heeft een rijk verleden als het gaat om het vervaardigen en verzamelen van kunst, design en wetenschappelijke collecties. Dit roerend erfgoed bevindt zich vaak in musea, kastelen, historische huizen, overheidsgebouwen, openbare gebouwen en Nederlandse ambassades.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert zelf een deel van de kunstcollectie van het Rijk en maakt deze zichtbaar. We ondersteunen de collectiebeheerders met kennis, onderzoek en advies. Zorg voor collecties, collectiemanagement, culturele waardering en verantwoord gebruik staan ​​centraal. Ook dragen we zorg voor de Collectie Nederland online.

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
(033) 421 7421
E info@cultureelerfgoed.nl

Het Museumregister

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Zie ook de speciale pagina over het Museumregister op deze site! 

Postbus 1060
1200 BB Hilversum
T 085 – 060 89 08
info@museumregisternederland.nl