Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

In musea werken heel veel vrijwilligers. Ze verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden van die vrijwilligers verschillen onderling sterk. Kleine musea zijn veelal volledig of grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers en ook bij grote musea met veel betaalde medewerkers zijn vrijwilligers vaak onmisbaar. In kleine musea voeren vrijwilligers niet alleen beleid uit, zij zijn vaak ook verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de jaarbegroting en de financiën op lange termijn en de totale kwaliteitszorg van het museum. De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan ondersteuning bij de organisatie van het vrijwilligerswerk in de kleine musea, groot is. Hieronder lees je er meer over of kijk op de aparte website Erfgoedvrijwilliger.nl. 

Downloads en literatuurtips

P&O

Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea

Veertig procent van de musea heeft een tekort aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie! In deze publicatie lees je meer over nieuwe doelgroepen vrijwilligers en de nieuwste trends. Je kunt zes stappen doorlopen die helpen bij het opzetten of aanscherpen van het vrijwilligersbeleid. Daarnaast staat de publicatie boordevol kennis en praktische tips voor bijvoorbeeld het opstellen van taakomschrijvingen, de werkzaamheden van een vrijwilligerscoördinator, de rol van het bestuur en lees je ook alles over de rechten en plichten en vele manieren om de vrijwilligers te belonen. De handleiding is een geactualiseerde versie van de in 2010 verschenen uitgave Het museum als vrijwilligersorganisatie. Deze is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek: Vrijwilligers, pijler onder de musea.

Verder verdiepen in vrijwilligersmanagement

De organisatie Movisie doet veel onderzoek naar vrijwillige inzet in Nederland. Op hun website staan waardevolle onderzoeken en artikelen. Hieronder zijn een aantal relevante thema’s of pagina’s van hun website weergegeven. 

Rondje_downloadpaars

Movisie website 2020

Instrumenten voor vrijwilligersmanagement

Om grip te krijgen op de organisatie van het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie zijn er handige tools ontwikkeld die je daarbij kunnen helpen. 

Het vrijwilligerskwadrant geeft inzicht in typen mensen en waar zij behoefte aan hebben als zij vrijwilligerswerk doen. Dit inzicht helpt om mensen de juiste plek in de organisatie te geven.

De wervingscirkel is een hulpmiddel bij het opzetten van een wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het doorlopen van deze cirkel scherpt je eigen blik op de wijze waarop je bezig bent nieuwe mensen aan te trekken.

De quick scan vinden en binden helpt je stap voor stap hoe je als organisatie, vrijwilligers vindt en bindt en hoe je deze aanpak kunt verbeteren. Na het invullen van de QuickScan heb je een praktische checklist voor het vrijwilligersbeleid en een concreet actieplan.

De publicatie over levensloop vrijwilligerswerk helpt je bij de bewustwording van de mogelijkheden van senioren als vrijwilligers. Hoe kan je ze inzetten, zodat beide partijen daar blij van worden?

Rondje_downloadpaars

MOVISIE, 2011

Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst

Dit voorbeelddocument van MOVISIE kun je gebruiken om jouw eigen vrijwilligersovereenkomsten op te stellen.

Training vrijwilligersmanagement

Het managen van vrijwilligers geeft veel plezier, het is mensenwerk! Het kan ook lastig zijn. In de online training vrijwilligersmanagement kom je veel zaken tegen uit de dagelijkse praktijk. De training biedt je een concreet handvat om met vrijwilligersbeleid aan de slag te gaan. 

Rondje_downloadpaars

Erfgoed Gelderland, 2020 (gratis)

Museumpeil 33

Dit nummer van Museumpeil gaat over vrijwilligers in musea. Het biedt vele handvatten voor jouw museum om erachter te komen hoe je vrijwilligers kunt aantrekken die zich tot museumwerk aangetrokken voelen.

Rondje_downloadpaars

LCM, 2010

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.