Beheersovereenkomsten

Beheersovereenkomsten

Bij bruikleen, schenking en beheer van andermans collectie is het belangrijk om wederzijdse afspraken vast te leggen. Een beheersovereenkomst zorgt hiervoor. Het is een overeenkomst van bepaalde duur die de wederzijdse verplichtingen regelt, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over aangegane afspraken. Hier vind je voorbeeldovereenkomsten en documenten met de aanbevolen inhoud voor diverse beheersovereenkomsten, die je behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van je eigen overeenkomsten. Dit zijn standaardovereenkomsten, wij raden je aan om een jurist in de arm te nemen om maatwerk te leveren.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Aanbevolen inhoud beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document leest u alles waar u aan moet denken bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Aanbevolen inhoud bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar je aan moet denken bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst.

Voorbeeld bruikleenovereenkomst

Dit document is een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst die je kunt gebruiken bij bruikleen van objecten.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Bij een schenking wordt een object in eigendom overgedragen door de eigenaar aan het museum. Dit document is een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst die je kunt gebruiken bij schenking van objecten aan je museum.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave je helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

Model meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie

De Nederlandse Museumvereniging en de VNG hebben een Model meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie opgesteld om af te sluiten tussen gemeente en het lokale museum. Deze is ook bruikbaar voor interne budgetafspraken tussen de gemeente en het gemeentemuseum.

CURSUS

Schrijven van beleid

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in jouw provincie de cursuspagina.

 

 

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Beheersovereenkomsten

Bij bruikleen, schenking en beheer van andermans collectie is het belangrijk om wederzijdse afspraken vast te leggen. Een beheersovereenkomst zorgt hiervoor. Het is een overeenkomst van bepaalde duur die de wederzijdse verplichtingen regelt, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over aangegane afspraken. Hier vindt u voorbeeldovereenkomsten en documenten met de aanbevolen inhoud voor diverse beheersovereenkomsten, die u behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van uw eigen overeenkomsten. Dit zijn standaardovereenkomsten, wij raden u aan om een jurist in de arm te nemen om maatwerk te leveren.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Aanbevolen inhoud beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document leest u alles waar u aan moet denken bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Aanbevolen inhoud bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar u aan moet denken bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst.

Voorbeeld bruikleenovereenkomst

Dit document is een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst die u kunt gebruiken bij bruikleen van objecten.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Bij een schenking wordt een object in eigendom overgedragen door de eigenaar aan het museum. Dit document is een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst die u kunt gebruiken bij schenking van objecten aan uw museum.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave u helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

Model meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie

De Nederlandse Museumvereniging en de VNG hebben een Model meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie opgesteld om af te sluiten tussen gemeente en het lokale museum. Deze is ook bruikbaar voor interne budgetafspraken tussen de gemeente en het gemeentemuseum.

CURSUS

Schrijven van beleid

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

 

 

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

 

 

VERDER PRATEN

Museumvereniging

De Museumvereniging heeft modellen en leidraden opgesteld waar haar leden gebruik van kunnen maken, kijk voor meer informatie op de website van de Museumvereniging.