Financiën en fondsen werven

Financiën en fondsen werven

Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk om te streven naar een gevarieerde financieringsmix, die bestaat uit zowel subsidies en fondsen, als entreegelden, opbrengsten uit activiteiten en crowdfunding. Bij te weinig variatie in je financieringsmix ben je afhankelijker van de paar inkomstenbronnen die je hebt. Het kan zinvol zijn om eens te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om je financiële basis minder kwetsbaar te maken.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Crowdfunding voor musea en erfgoed

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project of onderneming opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders. Projecteigenaren en ondernemers presenteren hun financieringsvraag online en vragen potentiële funders om hun project of onderneming te financieren. In ruil daarvoor ontvangen funders een financiële tegenprestatie of een beloning in natura. Het rapport Crowdfunding voor musea en erfgoed is opgesteld in opdracht van RCE en geeft inzicht in de status van crowdfunding voor musea in 2015 en de status van crowdfunding voor erfgoed in 2014 en 2015. Sinds 2011 brengt Douw&Koren de status en ontwikkelingen van crowdfunding in Nederland in kaart.

Voordekunst

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector en is ontstaan in 2010 als een initiatief van Amsterdams Fonds voor de Kunst. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting.
Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via de website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 2000 projecten succesvol gefinancierd.

Vergunning crowdfunding

Er is op dit moment geen specifieke wetgeving op het gebied van crowdfunding. Toch is het verstandig om de juridische gevolgen van crowdfunding goed in kaart te brengen. Het verwerven van fondsen valt namelijk onder de Wet financieel toezicht (Wft) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bevoegdheden om dit te reguleren. Zowel de investeerder als de ondernemer als het platform kunnen onder de Wft vallen. Hier vind je een handig stappenplan om te kijken wat voor jouw van toepassing kan zijn.

De Erfgoedmonitor Funding

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed. Op de website Erfgoedmonitor vind je de feiten en cijfers over funding in de museumsector.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave je helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

Lenen om te investeren

Cultuur+Ondernemen helpt je bij het vinden van financiering. Als je investering zichzelf kan terugverdienen, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een lening tegen een lage rente.
Er worden leningen verstrekt tot € 40.000 aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan een studio, atelierruimte, apparatuur of instrumenten. Voor leningen groter dan € 40.000 is er een borgstelling voor (een deel van) het te lenen bedrag. Zij werken hiervoor samen met Triodos Bank. Alle leningen en de borgstellingen worden verstrekt vanuit het Fonds Cultuur+Financiering. Meer informatie vind je op de website Cultuur+Ondernemen.

Museumpeil 37

Dit nummer van Museumpeil praat je bij over business models, hoe je kunt werken aan jouw formule, financiering van een museum, museumwinkels en webshops. Daarnaast zijn er veel voorbeelden van musea die met veel vindingrijkheid extra inkomstenbronnen hebben gevonden: van boot- en bustocht tot asverstrooiing, atelierverhuur en evenementen.

Werft uw bestuur al mee?

Dit boekje komt voort uit het onderzoek dat Leenaers Verloop op eigen initiatief in de eerste helft van 2011 deed. De publicatie biedt inspiratie en praktische handvatten voor culturele instellingen die hun bestuur willen betrekken bij de fondsenwerving.

Museumpeil 32

De crisis als uitdaging is de titel van dit nummer. De bijdragen in deze Museumpeil willen je ideeën aanreiken en reële situaties schetsen die jouw creativiteit en vindingrijkheid kunnen aanscherpen. Met onder andere hoe te besparen op de exploitatiekosten, van welke fiscale schenkingsregels je gebruik kunt maken, de voordelen van samenwerking, inkoopkortingen, exhibition-sharing, vrijwilligerswerk, stages en nog veel meer.

Financieel management en de jaarrekening

In deze download vind je de PowerPoint behorende bij de cursus financieel management en de jaarrekening door Deloitte en Kunst & Zaken gegeven.

Voorbeeld akte statuten vriendenvereniging

Wanneer je overweegt om een vriendenvereniging op te richten voor extra inkomsten en ondersteuning, vind je op de website van de Nederlandse Federatie Vrienden van Musea onder andere een voorbeeld van de statuten voor het oprichten van een dergelijke vereniging die je kunt aanpassen voor eigen gebruik.

Fondsenboek

De door de overheid beoogde transparantie in de filantropische sector, verplicht Nederlandse vermogensfondsen vanaf januari 2014 meer gegevens, waaronder beleidsplannen en financiële informatie, openbaar te maken. De nieuwe edities van
FondsenBoek en FondsenDisk spelen in op deze ontwikkeling en bevatten daardoor aanzienlijk meer gegevens dan voorheen. Gegevens die voor jou het verschil kunnen maken om je fondsenwerving tot een succes te maken.

Fondsen werven

Deze documenten horen bij de LCM cursus fondsen werven, je vind hierin onder andere: motieven om kunst en cultuur te sponsoren; de code cultuursponsoring; voorbeeld van laagdrempelige sponsoring; sponsoring versus gift; checklist aanvraag; organisatiescan en een literatuurlijst.

Wijzer werven

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt culturele instellingen, met een ANBI-status, bij het werven van eigen inkomsten door trainingen en coachingstrajecten. De instelling krijgt inzicht in het ondernemerspotentieel van haar organisatie en kijkt samen met de trainer/coach hoe de optimale combinatie van potentiële financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is en betaalt zelf slechts 10% van de kosten: maximaal € 870,- per traject. Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers. Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is na een aanbestedingstraject voor vier jaar aangewezen om het programma uit te voeren.
Op www.daargeefjeom.nl staat meer informatie over het programma Wijzer Werven. Aanmelden kan via deze website. Op de website komt actuele informatie over de ervaringen, best practices en analyses, met als doel om zoveel mogelijk informatie te ontsluiten voor de gehele culturele sector.

CURSUS

Financien en fondsen werven

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in je eigen provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

VERDER PRATEN

LinkedIn

Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van Cultuur en ondernemen. LinkedIn groep Cultuur-Ondernemen.

 

In deze groep vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied schenkingen en erfenissen.
LinkedIn groep Erven en schenken.

Financiën en fondsen werven

Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk om te streven naar een gevarieerde financieringsmix, die bestaat uit zowel subsidies en fondsen, als entreegelden, opbrengsten uit activiteiten en crowdfunding. Bij te weinig variatie in uw financieringsmix bent u afhankelijker van de paar inkomstenbronnen die u heeft. Het kan zinvol zijn om eens te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om uw financiële basis minder kwetsbaar te maken.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Crowdfunding voor musea en erfgoed

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project of onderneming opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders. Projecteigenaren en ondernemers presenteren hun financieringsvraag online en vragen potentiële funders om hun project of onderneming te financieren. In ruil daarvoor ontvangen funders een financiële tegenprestatie of een beloning in natura. Het rapport Crowdfunding voor musea en erfgoed is opgesteld in opdracht van RCE en geeft inzicht in de status van crowdfunding voor musea in 2015 en de status van crowdfunding voor erfgoed in 2014 en 2015. Sinds 2011 brengt Douw&Koren de status en ontwikkelingen van crowdfunding in Nederland in kaart.

Voordekunst

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector en is ontstaan in 2010 als een initiatief van Amsterdams Fonds voor de Kunst. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting.
Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via de website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 2000 projecten succesvol gefinancierd.

Vergunning crowdfunding

Er is op dit moment geen specifieke wetgeving op het gebied van crowdfunding. Toch is het verstandig om de juridische gevolgen van crowdfunding goed in kaart te brengen. Het verwerven van fondsen valt namelijk onder de Wet financieel toezicht (Wft) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bevoegdheden om dit te reguleren. Zowel de investeerder als de ondernemer als het platform kunnen onder de Wft vallen. Hier vindt u een handig stappenplan om te kijken wat voor u van toepassing kan zijn.

De Erfgoedmonitor Funding

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed. Op de website Erfgoedmonitor vindt u de feiten en cijfers over funding in de museumsector.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave u helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

Lenen om te investeren

Cultuur+Ondernemen helpt u bij het vinden van financiering. Als uw investering zichzelf kan terugverdienen, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een lening tegen een lage rente.
Er worden leningen verstrekt tot € 40.000 aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan een studio, atelierruimte, apparatuur of instrumenten. Voor leningen groter dan € 40.000 is er een borgstelling voor (een deel van) het te lenen bedrag. Zij werken hiervoor samen met Triodos Bank. Alle leningen en de borgstellingen worden verstrekt vanuit het Fonds Cultuur+Financiering. Meer informatie vindt u op de website Cultuur+Ondernemen.

Museumpeil 37

Dit nummer van Museumpeil praat u bij over business models, hoe u kunt werken aan uw formule, financiering van een museum, museumwinkels en webshops. Daarnaast zijn er veel voorbeelden van musea die met veel vindingrijkheid extra inkomstenbronnen hebben gevonden: van boot- en bustocht tot asverstrooiing, atelierverhuur en evenementen.

Werft uw bestuur al mee?

Dit boekje komt voort uit het onderzoek dat Leenaers Verloop op eigen initiatief in de eerste helft van 2011 deed. De publicatie biedt inspiratie en praktische handvatten voor culturele instellingen die hun bestuur willen betrekken bij de fondsenwerving.

Museumpeil 32

De crisis als uitdaging is de titel van dit nummer. De bijdragen in deze Museumpeil willen u ideeën aanreiken en reële situaties schetsen die uw creativiteit en vindingrijkheid kunnen aanscherpen. Met onder andere hoe te besparen op de exploitatiekosten, van welke fiscale schenkingsregels u gebruik kunt maken, de voordelen van samenwerking, inkoopkortingen, exhibition-sharing, vrijwilligerswerk, stages en nog veel meer.

Financieel management en de jaarrekening

In deze download vindt u de PowerPoint behorende bij de cursus financieel management en de jaarrekening door Deloitte en Kunst & Zaken gegeven.

Voorbeeld akte statuten vriendenvereniging

Wanneer u overweegt om een vriendenvereniging op te richten voor extra inkomsten en ondersteuning, vindt u op de website van de Nederlandse Federatie Vrienden van Musea onder andere een voorbeeld van de statuten voor het oprichten van een dergelijke vereniging die u kunt aanpassen voor eigen gebruik.

Fondsenboek

De door de overheid beoogde transparantie in de filantropische sector, verplicht Nederlandse vermogensfondsen vanaf januari 2014 meer gegevens, waaronder beleidsplannen en financiële informatie, openbaar te maken. De nieuwe edities van
FondsenBoek en FondsenDisk spelen in op deze ontwikkeling en bevatten daardoor aanzienlijk meer gegevens dan voorheen. Gegevens die voor u het verschil kunnen maken om uw fondsenwerving tot een succes te maken.

Fondsen werven

Deze documenten horen bij de LCM cursus fondsen werven, u vindt hierin onder andere: motieven om kunst en cultuur te sponsoren; de code cultuursponsoring; voorbeeld van laagdrempelige sponsoring; sponsoring versus gift; checklist aanvraag; organisatiescan en een literatuurlijst.

Wijzer werven

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt culturele instellingen, met een ANBI-status, bij het werven van eigen inkomsten door trainingen en coachingstrajecten. De instelling krijgt inzicht in het ondernemerspotentieel van haar organisatie en kijkt samen met de trainer/coach hoe de optimale combinatie van potentiële financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is en betaalt zelf slechts 10% van de kosten: maximaal € 870,- per traject. Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers. Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is na een aanbestedingstraject voor vier jaar aangewezen om het programma uit te voeren.
Op www.daargeefjeom.nl staat meer informatie over het programma Wijzer Werven. Aanmelden kan via deze website. Op de website komt actuele informatie over de ervaringen, best practices en analyses, met als doel om zoveel mogelijk informatie te ontsluiten voor de gehele culturele sector.

CURSUS

Financien en fondsen werven

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

VERDER PRATEN

LinkedIn

Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van Cultuur en ondernemen. LinkedIn groep Cultuur-Ondernemen.

 

In deze groep vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied schenkingen en erfenissen.
LinkedIn groep Erven en schenken.