Missie, visie en beleid

Missie, visie en beleid

Een museum stelt beleid op om concreet richting te geven aan het toekomstig handelen. Een beleidsplan is een document waarin u voor een bepaalde periode (meestal 4 à 5 jaar) plannen formuleert en aangeeft hoe u die plannen wilt realiseren. Het plan dient te voldoen aan diverse eisen. Het is immers de bedoeling dat het niet direct na het schrijven in de la verdwijnt, maar juist als leidraad functioneert.

 

Het onderwerp vrijwilligersbeleid vindt u op de pagina vrijwilligersbeleid.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Meer dan waard

Met Meer dan waard tonen de Nederlandse musea, verenigd in brancheorganisatie de Nederlandse Museumvereniging, hun vijf maatschappelijke waarden: de collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en natuurlijk ook de economische waarde. Vijf waarden waarmee musea een bijdrage leveren op tal van maatschappelijke terreinen. Dit document kan dienen als onderlegger bij het opstellen van uw museale beleid. Er is, naast de publicatie Meer dan waard, ook een magazine dit vindt u op ISSUU. De publicatie is hieronder te downloaden.

Het beleidsplan voor musea

Voor musea is het vaak een uitdaging om een goed beleidsplan op te stellen: op basis van het verleden met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Omdat het opstellen van zo’n beleidsplan niet eenvoudig is, bundelt FARO in deze brochure een systematische aanpak afgewisseld met een aantal tips en voorbeelden. Wanneer u deze aanpak volgt komt u tot een compleet beleidsplan voor uw museum.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave u helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

Checklist Beleidsplan

Deze checklist laat u kort zien waar u aan moet denken bij het opstellen van een museaal beleidsplan. Dit document kan dienen als een afvinklijst bij het opstellen van een beleidsplan. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u naar de andere publicaties op deze pagina.

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Deze uitgave helpt u bij het opstellen van uw collectiebeleid, een onderdeel van uw museaal beleid.

Informatiebeleidsplan, de indeling

In het informatiebeleidsplan legt u het ICT-beleid vast met betrekking tot uw culturele erfgoedcollectie(s). Om de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie optimaal te kunnen benutten dient er samenhang te bestaan tussen uw algemene instellingsbeleid en uw ICT-beleid. Het informatiebeleidsplan brengt deze samenhang aan en helpt u bij het opstellen van een informatiebeleidsplan. Ook vindt u op de website DEN meer informatie over de opbouw van een informatiebeleidsplan.

Het beleidsplan voor musea

Voor musea is het vaak een uitdaging om een goed beleidsplan op te stellen: op basis van het verleden met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Omdat het opstellen van zo’n beleidsplan niet eenvoudig is, bundelt FARO in deze brochure een systematische aanpak afgewisseld met een aantal tips en voorbeelden. Wanneer u deze aanpak volgt komt u tot een compleet beleidsplan voor uw museum.

CURSUS

Schrijven van beleid

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

 

 

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

 

 

VERDER PRATEN

LinkedIn

Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van cultuurbeleid. Het Netwerk Cultuurbeleid heeft tot doel de onderlinge contacten en gedachtenvorming van subsidiegevers, subsidieontvangers en onderzoekers van cultuurbeleid (kunstbeleid, erfgoedbeleid en mediabeleid) samen te brengen en de onderlinge gedachtewisseling te bevorderen. LinkedIn groep Netwerk Cultuurbeleid.

Missie, visie en beleid

Een museum stelt beleid op om concreet richting te geven aan het toekomstig handelen. Een beleidsplan is een document waarin u voor een bepaalde periode (meestal 4 à 5 jaar) plannen formuleert en aangeeft hoe u die plannen wilt realiseren. Het plan dient te voldoen aan diverse eisen. Het is immers de bedoeling dat het niet direct na het schrijven in de la verdwijnt, maar juist als leidraad functioneert.

 

Het onderwerp vrijwilligersbeleid vindt u op de pagina vrijwilligersbeleid.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Meer dan waard

Met Meer dan waard tonen de Nederlandse musea, verenigd in brancheorganisatie de Nederlandse Museumvereniging, hun vijf maatschappelijke waarden: de collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en natuurlijk ook de economische waarde. Vijf waarden waarmee musea een bijdrage leveren op tal van maatschappelijke terreinen. Dit document kan dienen als onderlegger bij het opstellen van uw museale beleid. Er is, naast de publicatie Meer dan waard, ook een magazine dit vindt u op ISSUU. De publicatie is hieronder te downloaden.

Het beleidsplan voor musea

Voor musea is het vaak een uitdaging om een goed beleidsplan op te stellen: op basis van het verleden met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Omdat het opstellen van zo’n beleidsplan niet eenvoudig is, bundelt FARO in deze brochure een systematische aanpak afgewisseld met een aantal tips en voorbeelden. Wanneer u deze aanpak volgt komt u tot een compleet beleidsplan voor uw museum.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave u helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

Checklist Beleidsplan

Deze checklist laat u kort zien waar u aan moet denken bij het opstellen van een museaal beleidsplan. Dit document kan dienen als een afvinklijst bij het opstellen van een beleidsplan. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u naar de andere publicaties op deze pagina.

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Deze uitgave helpt u bij het opstellen van uw collectiebeleid, een onderdeel van uw museaal beleid.

Informatiebeleidsplan, de indeling

In het informatiebeleidsplan legt u het ICT-beleid vast met betrekking tot uw culturele erfgoedcollectie(s). Om de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie optimaal te kunnen benutten dient er samenhang te bestaan tussen uw algemene instellingsbeleid en uw ICT-beleid. Het informatiebeleidsplan brengt deze samenhang aan en helpt u bij het opstellen van een informatiebeleidsplan. Ook vindt u op de website DEN meer informatie over de opbouw van een informatiebeleidsplan.

Het beleidsplan voor musea

Voor musea is het vaak een uitdaging om een goed beleidsplan op te stellen: op basis van het verleden met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Omdat het opstellen van zo’n beleidsplan niet eenvoudig is, bundelt FARO in deze brochure een systematische aanpak afgewisseld met een aantal tips en voorbeelden. Wanneer u deze aanpak volgt komt u tot een compleet beleidsplan voor uw museum.

CURSUS

Schrijven van beleid

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

 

 

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

 

 

VERDER PRATEN

LinkedIn

Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van cultuurbeleid. Het Netwerk Cultuurbeleid heeft tot doel de onderlinge contacten en gedachtenvorming van subsidiegevers, subsidieontvangers en onderzoekers van cultuurbeleid (kunstbeleid, erfgoedbeleid en mediabeleid) samen te brengen en de onderlinge gedachtewisseling te bevorderen. LinkedIn groep Netwerk Cultuurbeleid.