Museale wet- en regelgeving en ethische code

Museale wet- en regelgeving en ethische code

Voor je museum gelden, net als voor alle organisaties in Nederland, wetten en regels. Naast het Nederlands recht waaraan iedereen zich dient te houden, zijn er nog afwijkende regelgevingen voor musea waar je rekening mee dient te houden, zoals de Erfgoedwet en de ethische code voor musea. Hier vind je de inventarisaties van wetten en regelgeving specifiek voor musea in Nederland.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming. Dan geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Om aan de nieuwe wet te voldoen, moeten ook musea maatregelen nemen die betrekking hebben op de privacy van bezoekers, klanten en eigen medewerkers en vrijwilligers.
Voor musea is er een uit het Engels vertaalde handleiding voor de toepassing van de AVG verschenen. Met dank aan de auteur Helen Shone van Development Partners, in samenwerking met de Association of Independent Museums (AiM). Zie ook https://www.aim-museums.co.uk/

 

Lees hem hier:

Ethische code

De Ethische Code voor Musea is een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet voldoende bezighoudt.
Er is zelfs een speciale website voor, die kun je hier raadplegen.

Casus Ethische code

In 2014 is de Ethische Codecommissie voor Musea geattendeerd op een casus waarbij vragen werden gesteld over de zorgvuldigheid van de handelwijze van een museum bij de afstoting van een werk van een nog levende en actieve kunstenaar. Het kunstwerk zou zonder diens medeweten publiekelijk zijn verkocht voor een fractie van de waarde die er volgens de kunstenaar aan moest worden toegekend. Daarna werd de uitslag van deze publieke verkoop via het internet wereldkundig gemaakt. Hierdoor zou schade veroorzaakt zijn aan de reputatie en de marktpositie van de kunstenaar. De Ethische codecommissie heeft hierover een advies uitgebracht, je leest het op de website van de Museumvereniging.

Erfgoedwet

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht gegaan. Voor het eerst is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet (in werking per 2017) maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. De wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed: Monumentenwet 1988, Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, Wet tot behoud van cultuurbezit, Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied, Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970 en de Regeling materieel beheer museale voorwerpen. Je vindt de Erfgoedwet op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Museale collecties en de Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vind je de publicatie Museale collecties en de Erfgoedwet.

Spectrum-N 1.0 procedure 15

SPECTRUM kennen de meesten als dé handleiding collectiemanagement, met handreikingen voor het beheren, documenteren en actualiseren van uw collectie. SPECTRUM bestaat uit twee delen:
Een set van 21 procedures die de belangrijkste managementprocessen in collectiebeherende instellingen laten zien. Deze procedures gebruik je voor het herzien of verbeteren van jouw collectiemanagement. Daarnaast zijn er informatiegroepen die een instelling dient te verzamelen ten behoeve van toegankelijkheid en efficiency.
In SPECTRUM staan ook verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving, hiervoor verwijzen wij je naar procedure 15 van het document. Via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kun je na registratie de handleiding downloaden.

Leidraad publiceren op internet

In deze leidraad wordt een beknopt overzicht gegeven van de factoren en regels waar je rekening mee moet houden als je tekst, beeld of ander auteursrechtelijk beschermd werk gaat publiceren op de website van jouw museum.

Checklist juridische aspecten van het intermuseale bruikleenverkeer

Zowel bij nationale als bij internationale tentoonstellingen worden rechten en plichten betreffende de bruikleen van kunstvoorwerpen opgenomen in een zogenaamde bruikleenovereenkomst. Elk museum en iedere registrar werkt ermee, in deze checklist vind je puntsgewijs alle juridische aspecten waarmee je rekening dient te houden.

CURSUS

Museale wet- en regelgeving

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in jouw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

VERDER PRATEN

Vereniging Kunst Cultuur Recht

De VKCR stelt zich tot doel te fungeren als een forum voor een ieder die zich bezighoudt met, of geïnteresseerd is in, vragen rond het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Het lidmaatschap staat open voor juristen en niet-juristen. De vereniging moedigt ook geïnteresseerde studenten aan om lid te worden. Twee keer per jaar – in het voorjaar en najaar – wordt er een inhoudelijke bijeenkomst georganiseerd waar alle leden voor worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt door een aantal sprekers een actueel onderwerp op het gebied van kunst, cultuur en recht besproken.

Museale wet- en regelgeving en ethische code

Voor uw museum gelden, net als voor alle organisaties in Nederland, wetten en regels. Naast het Nederlands recht waaraan iedereen zich dient te houden, zijn er nog afwijkende regelgevingen voor musea waar u rekening mee dient te houden, zoals de Erfgoedwet en de ethische code voor musea. Hier vindt u de inventarisaties van wetten en regelgeving specifiek voor musea in Nederland.

DOWNLOADS & LITERATUURTIPS

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming. Dan geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Om aan de nieuwe wet te voldoen, moeten ook musea maatregelen nemen die betrekking hebben op de privacy van bezoekers, klanten en eigen medewerkers en vrijwilligers. Voor musea is er een uit het Engels vertaalde handleiding voor de toepassing van de AVG verschenen. Met dank aan de auteur Helen Shone van Development Partners, in samenwerking met de Association of Independent Museums (AiM). Zie ook https://www.aim-museums.co.uk/

 

Lees hem hier:

Ethische code

De Ethische Code voor Musea is een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet voldoende bezighoudt.

Casus Ethische code

In 2014 is de Ethische Codecommissie voor Musea geattendeerd op een casus waarbij vragen werden gesteld over de zorgvuldigheid van de handelwijze van een museum bij de afstoting van een werk van een nog levende en actieve kunstenaar. Het kunstwerk zou zonder diens medeweten publiekelijk zijn verkocht voor een fractie van de waarde die er volgens de kunstenaar aan moest worden toegekend. Daarna werd de uitslag van deze publieke verkoop via het internet wereldkundig gemaakt. Hierdoor zou schade veroorzaakt zijn aan de reputatie en de marktpositie van de kunstenaar. De Ethische codecommissie heeft hierover een advies uitgebracht, u leest het op de website van de Museumvereniging.

Erfgoedwet

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht gegaan. Voor het eerst is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet (in werking per 2017) maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. De wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed: Monumentenwet 1988, Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, Wet tot behoud van cultuurbezit, Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied, Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970 en de Regeling materieel beheer museale voorwerpen. U vindt de Erfgoedwet op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Museale collecties en de Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u de publicatie Museale collecties en de Erfgoedwet.

Spectrum-N 1.0 procedure 15

SPECTRUM kennen de meesten als dé handleiding collectiemanagement, met handreikingen voor het beheren, documenteren en actualiseren van uw collectie. SPECTRUM bestaat uit twee delen:
Een set van 21 procedures die de belangrijkste managementprocessen in collectiebeherende instellingen laten zien. Deze procedures gebruikt u voor het herzien of verbeteren van uw collectiemanagement . Daarnaast zijn er informatiegroepen die een instelling dient te verzamelen ten behoeve van toegankelijkheid en efficiency.
In SPECTRUM staan ook verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving, hiervoor verwijzen wij u naar procedure 15 van het document. Via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kunt u na registratie de handleiding downloaden.

Leidraad publiceren op internet

In deze leidraad wordt een beknopt overzicht gegeven van de factoren en regels waar u rekening mee moet houden als u tekst, beeld of ander auteursrechtelijk beschermd werk gaat publiceren op de website van uw museum.

Checklist juridische aspecten van het intermuseale bruikleenverkeer

Zowel bij nationale als bij internationale tentoonstellingen worden rechten en plichten betreffende de bruikleen van kunstvoorwerpen opgenomen in een zogenaamde bruikleenovereenkomst. Elk museum en iedere registrar werkt ermee, in deze checklist vindt u puntsgewijs alle juridische aspecten waarmee u rekening dient te houden.

CURSUS

Museale wet- en regelgeving

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

VERDER PRATEN

Vereniging Kunst Cultuur Recht

De VKCR stelt zich tot doel te fungeren als een forum voor een ieder die zich bezighoudt met, of geïnteresseerd is in, vragen rond het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Het lidmaatschap staat open voor juristen en niet-juristen. De vereniging moedigt ook geïnteresseerde studenten aan om lid te worden. Twee keer per jaar – in het voorjaar en najaar – wordt er een inhoudelijke bijeenkomst georganiseerd waar alle leden voor worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt door een aantal sprekers een actueel onderwerp op het gebied van kunst, cultuur en recht besproken.