Museumregister

Museumregister Nederland

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm 2015.
Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.
Musea die op of boven de museumnorm functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland.

Museumnorm

De basis-museumnorm bestaat uit 17 onderwerpen, die als uitgangspunt de internationale ICOM-definitie en de Ethische Code hanteren.
In deze 17 onderwerpen komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde als ook een toelichting. Deze zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als gebod. Het is heel goed mogelijk dat voor uw museum een of meer van de punten beter op een andere manier uitgewerkt worden dan is beschreven in de toelichting en voorbeelden bij de norm. Dus ook al hoeft u niet alle stappen letterlijk te volgen, de norm past in het kwaliteitsstreven van overheden en de Museumvereniging.

Meer informatie en aanmelding Museumregister Nederland

U vindt op de website van het Museumregister inhoudelijke informatie die u kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het LCM. www.museumregisternederland.nl.