Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Je vindt op deze website inhoudelijke informatie die kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het LCM. Voor meer informatie en om opgenomen te worden in Museumregister Nederland verwijzen wij je naar de officiële website www.museumregisternederland.nl.

Hieronder vind je de vragen uit het Museumregister Nederland over bedrijfsvoering, met verwijzingen naar pagina’s binnen deze website waar je meer informatie en handige publicaties vindt die je verder kunnen helpen.

 

1. Het museum onderschrijft de Ethische Code.

 

Wijze van aantonen: vinkveld.
De Ethische Code moet bekend zijn bij medewerkers en vrijwilligers.

 

Op de pagina Museale wet- en regelgeving en ethische code binnen deze website vind je, naast de Ethische code, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

2. Het museum heeft een document dat de juridische status en de museale doelstelling benoemt en een document waaruit blijkt dat, ongeacht de rechtspersoon, eventuele winst ten goede komt aan de museale doelstelling.

 

Wijze van aantonen: Statuten of ander beginseldocument.
Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheden), stichtingen en verenigingen voldoen aan deze status. Personenvennootschappen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen zijn in beginsel niet geschikt als rechtsvorm voor musea, maar als aangetoond kan worden dat de continuïteit van het museum en de collectie is gewaarborgd, kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

 

Op de pagina Organisatievormen binnen deze website vind je, naast voorbeeldstatuten, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

3. Het museum maakt een beleidsplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en bevat in ieder geval:
– de doelstelling,
– hoe die doelstelling bereikt zal worden,
– de financiële onderbouwing van die doelstelling.

 

Wijze van aantonen: Beleidsplan inclusief (meerjaren)begroting.

 

Op de pagina Missie, visie en beleid binnen deze website vind je, naast de Checklist inhoud beleidsplan, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

4. Het museum maakt een jaarverslag en een jaarrekening met akkoordverklaring conform de statuten. 

 

Wijze van aantonen: Jaarverslag inclusief jaarrekening.
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een organisatie op een bepaald moment. De winst en verliesrekening, ook resultatenrekening of exploitatierekening genoemd, geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van organisatie over een bepaalde periode.

 

Op de pagina Financiën en fondsen werven binnen deze website vind je, naast de de publicatie Financieel management en de jaarrekening, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

5. Het museum past de Governance Code Cultuur toe.

 

Wijze van aantonen: Licht bij afwijking van de code de gemaakte afwegingen toe.

 

Op de pagina Goed bestuur en directiestatuten binnen deze website vind je, naast de Code Cultural Governance en de Toolkit Implementatie Governance Code, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

6. Het museum zorgt voor de veiligheid van personen en collecties: het museum heeft een veiligheidsbeleid.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Op de pagina Veiligheidszorg binnen deze website vind je, naast de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

Ook op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Veilig Erfgoed vind je meer informatie en handige publicaties.

 

Op DICE kun je kosteloos digitaal je incidenten registreren.

 

7. Het museum zorgt voor bekwaam personeel om zijn museale doelstelling te bereiken: het museum heeft een personeels- en/of vrijwilligersbeleid.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Op de hoofdpagina Personeel en organisatie binnen deze website vind je, naast de Handreiking Het museum als vrijwilligersorganisatie, meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

Bedrijfsvoering

U vindt op deze website inhoudelijke informatie die u kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het LCM. Voor meer informatie en om opgenomen te worden in Museumregister Nederland verwijzen wij u naar de officiële website www.museumregisternederland.nl.

Hieronder vindt u de vragen uit het Museumregister Nederland over bedrijfsvoering, met verwijzingen naar pagina’s binnen deze website waar u meer informatie en handige publicaties vindt die u verder kunnen helpen.

 

1. Het museum onderschrijft de Ethische Code.

 

Wijze van aantonen: vinkveld.
De Ethische Code moet bekend zijn bij medewerkers en vrijwilligers.

 

Op de pagina Museale wet- en regelgeving en ethische code binnen deze website vindt u, naast de Ethische code, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

2. Het museum heeft een document dat de juridische status en de museale doelstelling benoemt en een document waaruit blijkt dat, ongeacht de rechtspersoon, eventuele winst ten goede komt aan de museale doelstelling.

 

Wijze van aantonen: Statuten of ander beginseldocument.
Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheden), stichtingen en verenigingen voldoen aan deze status. Personenvennootschappen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen zijn in beginsel niet geschikt als rechtsvorm voor musea, maar als aangetoond kan worden dat de continuïteit van het museum en de collectie is gewaarborgd, kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

 

Op de pagina Organisatievormen binnen deze website vindt u, naast voorbeeldstatuten, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

3. Het museum maakt een beleidsplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en bevat in ieder geval:
– de doelstelling,
– hoe die doelstelling bereikt zal worden,
– de financiële onderbouwing van die doelstelling.

 

Wijze van aantonen: Beleidsplan inclusief (meerjaren)begroting.

 

Op de pagina Missie, visie en beleid binnen deze website vindt u, naast de Checklist inhoud beleidsplan, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

4. Het museum maakt een jaarverslag en een jaarrekening met akkoordverklaring conform de statuten. 

 

Wijze van aantonen: Jaarverslag inclusief jaarrekening.
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een organisatie op een bepaald moment. De winst en verliesrekening, ook resultatenrekening of exploitatierekening genoemd, geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van organisatie over een bepaalde periode.

 

Op de pagina Financiën en fondsen werven binnen deze website vindt u, naast de de publicatie Financieel management en de jaarrekening, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

5. Het museum past de Governance Code Cultuur toe.

 

Wijze van aantonen: Licht bij afwijking van de code de gemaakte afwegingen toe.

 

Op de pagina Goed bestuur en directiestatuten binnen deze website vindt u, naast de Code Cultural Governance en de Toolkit Implementatie Governance Code, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

6. Het museum zorgt voor de veiligheid van personen en collecties: het museum heeft een veiligheidsbeleid.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Op de pagina Veiligheidszorg binnen deze website vindt u, naast de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

Ook op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Veilig Erfgoed vindt u meer informatie en handige publicaties.

 

Op DICE kunt u kosteloos digitaal uw incidenten registreren.

 

7. Het museum zorgt voor bekwaam personeel om zijn museale doelstelling te bereiken: het museum heeft een personeels- en/of vrijwilligersbeleid.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Op de hoofdpagina Personeel en organisatie binnen deze website vindt u, naast de Handreiking Het museum als vrijwilligersorganisatie, meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.