Collectie

Collectie

Je vindt op deze website inhoudelijke informatie die kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het LCM. Voor meer informatie en om opgenomen te worden in Museumregister Nederland verwijzen wij je naar de officiële website www.museumregisternederland.nl.

 

Hieronder vind je de vragen uit het Museumregister Nederland over de collectie, met verwijzingen naar pagina’s binnen deze website waar u meer informatie en handige publicaties vindt die je verder kunnen helpen.

8. Het museum heeft een collectie; tenminste 50 % van de kerncollectie is in eigendom of langdurige bruikleen.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de situatie.

 

9. Het museum heeft een meerjarig collectieplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en beschrijft het beleid ten aanzien van verwerven, registreren, digitaliseren, behouden en afstoten van de collectie. Daarbij past het museum bij afstoten de LAMO toe.

 

Wijze van aantonen: Collectieplan.

 

Op de pagina Collectiebeleid: verzamelen en afstoten binnen deze website vind je, naast de Handreiking Collectieplan en Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO), meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van de kennisbank van DEN. Als je als erfgoedinstelling op verantwoorde en duurzame wijze wil digitaliseren en je collecties online wil delen is DE BASIS de norm.

 

10. Het museum doet voorafgaande aan de verwerving van een object zijn uiterste best om de herkomst van het object vast te stellen.

 

Wijze van aantonen: Licht werkwijze toe.

 

De ethische code beschrijft het zorgvuldigheidsprincipe (due diligence) als de verplichting om alles in het werk te stellen om de feiten per geval vast te stellen, alvorens tot een bepaalde handelwijze wordt besloten, met name de identificatie van de herkomst en de eigendomsgeschiedenis van een object dat voor aanschaf of gebruik wordt aangeboden, voordat dit als zodanig wordt aanvaard. Spectrum-1.0 en Spectrum-2.0 (weergave in stroomdiagrammen): in het bijzonder sectie 4 –verwervingen.

 

11. Het museum is erop gericht dat alle objecten een objectnummer, een beschrijving, verwervingsgegevens en een standplaats hebben en zorgt dat deze informatie toegankelijk is en blijft.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Spectrum-1.0 en Spectrum-2.0 (weergave in stroomdiagrammen): in het bijzonder sectie 8 – registratie en documentatie.

 

12. Het museum waarborgt dat zijn collectie op een verantwoorde wijze behouden wordt.

 

Wijze van aantonen: Breng de risico’s die de collectie bedreigen in kaart en geef een toelichting op de werkwijze ter bevordering van het behoud van de collectie.

 

Spectrum-1.0 en Spectrum-2.0 (weergave in stroomdiagrammen) bieden u ondersteuning bij het uitvoeren van je collectiemanagement.

 

Op de pagina Conservering binnen deze website vind je meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

Op de pagina Restauratie binnen deze website vind je meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

 

Op de pagina Formulieren en procedures binnen deze website vindt u meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

13. Het museum zorgt ervoor dat er onderzoek naar de collectie gedaan wordt en waarborgt de overdracht van de resultaten.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Onderzoek naar de collectie kan zowel eenvoudig onderzoek voor tentoonstellingen zijn als onderzoek voor wetenschappelijke publicaties.

 

Op de pagina Onderzoek binnen deze website vind je meer informatie en handige publicaties die je verder kunnen helpen.

Collectie

U vindt op deze website inhoudelijke informatie die u kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het LCM. Voor meer informatie en om opgenomen te worden in Museumregister Nederland verwijzen wij u naar de officiële website www.museumregisternederland.nl.

 

Hieronder vindt u de vragen uit het Museumregister Nederland over de collectie, met verwijzingen naar pagina’s binnen deze website waar u meer informatie en handige publicaties vindt die u verder kunnen helpen.

8. Het museum heeft een collectie; tenminste 50 % van de kerncollectie is in eigendom of langdurige bruikleen.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de situatie.

 

9. Het museum heeft een meerjarig collectieplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en beschrijft het beleid ten aanzien van verwerven, registreren, digitaliseren, behouden en afstoten van de collectie. Daarbij past het museum bij afstoten de LAMO toe.

 

Wijze van aantonen: Collectieplan.

 

Op de pagina Collectiebeleid: verzamelen en afstoten binnen deze website vindt u, naast de Handreiking Collectieplan en Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO), meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van de kennisbank van DEN. Als u als erfgoedinstelling op verantwoorde en duurzame wijze wil digitaliseren en uw collecties online wil delen is DE BASIS de norm.

 

10. Het museum doet voorafgaande aan de verwerving van een object zijn uiterste best om de herkomst van het object vast te stellen.

 

Wijze van aantonen: Licht werkwijze toe.

 

De ethische code beschrijft het zorgvuldigheidsprincipe (due diligence) als de verplichting om alles in het werk te stellen om de feiten per geval vast te stellen, alvorens tot een bepaalde handelwijze wordt besloten, met name de identificatie van de herkomst en de eigendomsgeschiedenis van een object dat voor aanschaf of gebruik wordt aangeboden, voordat dit als zodanig wordt aanvaard. Spectrum-1.0 en Spectrum-2.0 (weergave in stroomdiagrammen): in het bijzonder sectie 4 –verwervingen.

 

11. Het museum is erop gericht dat alle objecten een objectnummer, een beschrijving, verwervingsgegevens en een standplaats hebben en zorgt dat deze informatie toegankelijk is en blijft.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Spectrum-1.0 en Spectrum-2.0 (weergave in stroomdiagrammen): in het bijzonder sectie 8 – registratie en documentatie.

 

12. Het museum waarborgt dat zijn collectie op een verantwoorde wijze behouden wordt.

 

Wijze van aantonen: Breng de risico’s die de collectie bedreigen in kaart en geef een toelichting op de werkwijze ter bevordering van het behoud van de collectie.

 

Spectrum-1.0 en Spectrum-2.0 (weergave in stroomdiagrammen) bieden u ondersteuning bij het uitvoeren van uw collectiemanagement.

 

Op de pagina Conservering binnen deze website vindt u meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

Op de pagina Restauratie binnen deze website vindt u meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

Op de pagina Formulieren en procedures binnen deze website vindt u meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.

 

13. Het museum zorgt ervoor dat er onderzoek naar de collectie gedaan wordt en waarborgt de overdracht van de resultaten.

 

Wijze van aantonen: Geef een toelichting op de werkwijze.

 

Onderzoek naar de collectie kan zowel eenvoudig onderzoek voor tentoonstellingen zijn als onderzoek voor wetenschappelijke publicaties.

 

Op de pagina Onderzoek binnen deze website vindt u meer informatie en handige publicaties die u verder kunnen helpen.