Collectiewacht

Evenals een inspectie van een monumentaal pand kunt u ook uw collecties laten checken op zaken als behoud, veiligheid, optimale conserveringsomstandigheden etc.

De Collectiewacht is een dienst van Erfgoed Gelderland voor alle erfgoedbeherende instellingen in Nederland. Wilt u de staat van uw collectie verbeteren? Wilt u een onafhankelijke inventarisatie van schades, risico’s of een kwaliteitscheck? Zoekt u informatie over beheer en behoud? Collectiewacht ondersteunt en helpt u bij al uw vragen over collectiebeheer, (preventieve) conservering en restauratie. De Collectiewacht werkt met de beste materiaalspecialisten van Nederland met ieder een eigen specialisme:  hout, boek en papier, metaal, textiel, glas en keramiek, schilderijen & gepolychromeerde objecten, kunststoffen, steen, moderne fotografie, archeologie, volkskunst en muziekinstrumenten. Zie verder voor informatie.