Onderzoek

Onderzoek doen naar het verleden is de basis voor een levendige erfgoedpraktijk, die ook betekenis heeft voor de toekomst. Zonder onderzoek wordt uw informatie over erfgoed een statische verzameling anekdotes en clichés. Het risico bestaat dat het erfgoed zelf, een steeds meer onbegrepen overblijfsel uit het verleden zal zijn. Daarom is het stimuleren, ondersteunen en (mede)uitvoeren van onderzoek een wezenlijke taak van uw museum. Maar hoe pakt u dit aan en zorgt u vervolgens dat dit onderzoek ook bekend wordt? Onderstaande informatie kan u hierbij helpen.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Handleiding Onderzoek in de Museale Praktijk

Met deze handleiding kunt u zelf aan de slag om onderzoek te doen naar museumobjecten of naar de geschiedenis van museumcollecties. Waar vindt u de benodigde bronnen, welke methode van onderzoek kiest u en waar kunt u het onderzoek voor gebruiken in de museale praktijk? De antwoorden vindt u in deze publicatie, die te bestellen is via Erfgoed Gelderland.

Stappenplan onderzoek

Volgens ‘het boekje’ verloopt onderzoek in opeenvolgende fasen: vaststellen van een onderwerp, doel versus diepgang afwegen, afbakenen van het onderwerp, probleemstelling formuleren, vraagstellingen formuleren, inventariseren van beschikbare bronnen, definitieve planning, verzamelen van bronnen, evaluatie van bronnen, synthese: vragen beantwoorden, conclusie en verslaglegging. In de praktijk verloopt onderzoek echter minder lineair. Dit stappenplan is afkomstig uit de Handleiding Onderzoek in de Museale Praktijk van het LCM. Deze is in gedrukte vorm te bestellen via Erfgoed Gelderland.

Stappenplan onderzoek, LCM, 2017

Onderzoek Informatie ordenen en beoordelen

Het is verstandig pas informatie te gaan verzamelen nádat je een systeem hebt bedacht om de informatie overzichtelijk te verwerken en bewaren. Daarbij werkt het efficiënt om de papieren (brieven, artikelen, krantenknipsels) onder dezelfde kopjes te ordenen als de digitale informatie. Dit document is afkomstig uit de Handleiding Onderzoek in de Museale Praktijk van het LCM. Deze is in gedrukte vorm te bestellen is via Erfgoed Gelderland.

Informatie ordenen en beoordelen, LCM, 2017

Onderzoek Het interview

Voor onderwerpen uit ons recente verleden waarover weinig aan het papier is toevertrouwd kunt u besluiten om een interview af te nemen. De grote voordelen hiervan zijn dat u zelf ooggetuige bent en dat u kan doorvragen naar aanleiding van hetgeen u te horen of te zien krijgt. Dit document is afkomstig uit de Handleiding Onderzoek in de Museale Praktijk van het LCM. Deze is in gedrukte vorm te bestellen via Erfgoed Gelderland.

Het interview, LCM, 2017

Museumpeil 25

Dit nummer van Museumpeil gaat over het thema onderzoek en in het bijzonder over collectiegebonden onderzoek en onderzoek naar de context waarbinnen materiele en immateriële cultuur is ontstaan.

Museumpeil 25, LCM, 2006

Handreiking herkomstonderzoek Museale Verwervingen

De musea is gevraagd een antwoord te geven op de vraag of er zich in hun collecties voorwerpen bevinden waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar onvrijwillig bezitsverlies van de oorspronkelijke eigenaars als direct gevolg van het naziregime, d.w.z. in de jaren vanaf 1933 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Doel is te komen tot een zo volledig mogelijke inventarisatie van dit soort voorwerpen in Nederlands museaal bezit. Een bijkomend doel is het bewerkstelligen van een kritische houding van de Nederlandse musea ten aanzien van hun collecties, met betrekking tot ethisch aanvaardbare herkomsten in het algemeen. In deze handreiking leest u meer.

Handreiking herkomstonderzoek Museale Verweringen, NMV, 2012

Checklist onderzoek Museale Verwervingen

Deze checklist helpt u op weg bij het doen van uw eigen herkomstonderzoek.

Checklist onderzoek Museale Verwervingen, NMV, 2012

CURSUS
Onderzoek

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Kunsthistorici ning
Ieder lid van dit online beroepsregister is gespecialiseerd in een kunststroming, techniek of tijdsperiode, en beheerst specialistische onderzoeksmethoden, vaardigheden en vakkennis. Kennis, die ingezet wordt in opdracht van derden, bijvoorbeeld bij museale projecten, culturele evenementen of publicatieprojecten.