Nieuwbouw en verbouwing

In museumland wordt er regelmatig gebouwd, maar nog vaker verbouwd. Voor museale objecten zijn de omgevingsinvloeden van groot belang en ook de veiligheid van de collectie. Het gebouw is de buitenste schil van de collectie en het is belangrijk dat die voldoet aan alle eisen. Maar weet u waar u op moet letten als u een programma van eisen opstelt en wat u vergunningsvrij mag verbouwen?

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Programma van eisen

Naast het wettelijke Bouwbesluit 2012 dat van toepassing is op het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken, staat in onderstaand programma van eisen waar u extra rekening mee dient te houden bij de verbouwing of nieuwbouw van museale ruimten. Het betreft een geüpdate versie van de checklist uit de publicatie ‘Richtlijnen bij het bouwen of verbouwen van ruimten met een museale bestemming’ van het Centraal laboratorium.

Programma van eisen, CL LCM, 2016

Het binnenklimaat in het Programma van Eisen

Bij het opstellen van een Programma van Eisen voor verbouw of nieuwbouw van gebouwen met een museale functie, rijst altijd de vraag: welke specificaties moeten worden aangehouden voor het binnenklimaat? Deze publicatie is geschreven om u te helpen bij het vertalen van de richtlijnen gepubliceerd in ‘Klimaatwerk’ naar specificaties in het Programma van Eisen.

Het binnenklimaat in het programma van eisen, RCE, 2011

Hulp bij restauratieplannen

Waar moet u rekening mee houden bij het onderhoud, restauratie of verbouwing van uw monument? Op de website Monumenten zijn een aantal aandachtspunten op een rij gezet die helpen om de juiste keuzes te maken.

Dossier omgevingsvergunning

Wel of geen omgevingsvergunning? Voor veel werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Bij de beoordeling ervan kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de bescherming van archeologische en monumentale waarden en de eigenschappen van een beschermd gezicht. Soms is een vergunning niet nodig. U leest er alles over in het Dossier omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Informatieblad vergunningsvrije werkzaamheden

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een museaal pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden. Hier leest u er meer over.

Informatieblad vergunningsvrije werkzaamheden, RCE, 2016

Duurzaam en energiezuinig?

Benut de mogelijkheden van uw monument. Duurzaam en energiezuinig omgaan met uw monument start vaak met kleine maatregelen. Ingrijpendere maatregelen vragen om maatwerk en goede aansluiting bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebouw. Op de website Monumenten vindt u handige tips en adviezen.

Erfgoeddepots Uit het oog, in het hart

In deze publicatie worden aanbevelingen gegeven voor het bouwen, verbouwen en inrichten van depots. Er komen verschillende onderwerpen aan bod in deze publicatie zoals: verbouw of nieuwbouw, locatie, bouwprogramma, inrichting en exploitatie, die u behulpzaam kunnen zijn.

Erfgoeddepots, de vijf Vlaamse provincies en VGC, 2010

Elektrisch licht in historische interieurs

De gloeilamp is al meer dan 130 jaar van groot belang voor de interieurverlichting maar daar is nu een einde aan gekomen. Door het verbod op de productie van gloeilampen moet u andere lichtbronnen gaan gebruiken. Er zijn wel alternatieven maar die zijn niet in alle gevallen geschikt. Een historisch interieur bijvoorbeeld, vraagt om specifieke verlichting. Deze publicatie is de weerslag van onderzoek en jarenlange ervaring. Het biedt inzicht in de bestaande mogelijkheden en laat zien welke opties er zijn. Zodat u handvatten heeft bij de keuze voor nieuwe vormen van verlichting.

Elektrisch licht in historische interieurs, RGD, 2011

Toegankelijk bouwen

In onderstaand filmpje ziet u wat er komt kijken bij het toegankelijk maken van een gebouw. Op de website Zet een streep door discriminatie vindt u tips zodat ook u toegankelijk kunt bouwen.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Namens de minister van OCW wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onroerende zaken aan als beschermd monument. De Rijksdienst draagt met kennis en geld ook bij aan de zorg voor deze monumenten. Op basis van kennis adviseert de dienst bijvoorbeeld over het inpassen van het erfgoed in bestemmingsplannen of over de beste aanpak van een grootschaliger restauratie. Met subsidie stimuleert de overheid eigenaren en beheerders hun gebouwde rijksmonument goed en planmatig te onderhouden.

Verder praten

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van museum design.
LinkedIn groep MuseumDesign.