Veiligheidszorg

Veiligheidszorg

Veiligheidszorg is een belangrijke kerntaak van een museum, maar nog te vaak wordt dit onderwerp onderbelicht. Preventie mist nu eenmaal de glamour van een opening van een tentoonstelling, van de publicatie van een mooi boek of een nieuwe website. Veiligheidszorg heeft vele aspecten. De basis is meestal de risicoanalyse, als hulpmiddel om weloverwogen met bedreigingen om te gaan. Het registreren van incidenten, het beschikken over een calamiteitenplan en het daadwerkelijke oefenen zijn belangrijke stappen in de veiligheidszorg van jouw museum. Een kerntaak die even belangrijk is, zo niet belangrijker dan alle anderen.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS

Collectiehulpverlening

Collectiehulpverlening is erop gericht de schade te beperken en de museale objecten in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld bij brand, diefstal of wateroverlast. In de factsheet vindt je informatie over wat er komt kijken bij deze vorm van hulpverlening.

Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

Deze publicatie gaat over professionaliteit van jezelf en van jouw organisatie. Een calamiteitenplan maken is teamwork, waarbij kennis, betrokkenheid en inzet van iedereen in de organisatie nodig is. Er kan van alles misgaan in het leven, maar niet datgene wat je weet te voorkomen, omdat jij en jouw organisatie gewoon steeds goed je huiswerk doen als professionele collectiebeheerders. Deze handleiding neemt je stap voor stap mee in het maken van jouw eigen calamiteitenplan met handige checklist en voorbeelddocumenten.

Calamiteitenwijzer

De Calamiteitenwijzer dient als geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel bij de voorbereiding op calamiteiten. Het is een handig instrument dat je kunt ophangen in alle werkruimtes en waar alle museummedewerkers mee vertrouwd zouden moeten zijn.

Voorbeeldlijst externe partijen en calamiteitendiensten

Wanneer er na een brand of explosie schade is, wordt hulp ingeroepen bij stichting Salvage. Alleen de bevelvoerder van de brandweer kan hiertoe besluiten. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf afspraken te maken met gespecialiseerde calamiteitendiensten. Deze zijn gespecialiseerd in het beredderen van collectie(onderdelen). Vaak is het mogelijk om hiervoor een abonnement af te sluiten. Hieronder staat een voorbeeldlijst van externe partijen en calamiteitendiensten die je kunt gebruiken in jouw eigen calamiteitenplan.

Voorbeeldlijst noodmaterialen

Het calamiteitenplan bevat een lijst van noodvoorraden. Een noodvoorraad bestaat bijvoorbeeld uit schoonmaakmiddelen, gereedschap en verpakkingsmateriaal. Het is belangrijk dat er op vaste plaatsen zo’n noodvoorraad klaarstaat. Op die manier kunnen bij een calamiteit zo snel mogelijk maatregelen genomen worden. Onderstaande lijst dient als voorbeeld voor de lijst en noodvoorraad van jouw eigen museum.

Voorbeeld instructie externe partijen

Dit voorbeeldformulier toon welke afspraken je moet maken met externe partijen wanneer zij werkzaamheden aan het museumgebouw verrichten. Werkzaamheden aan het gebouw zijn risicovol, het is belangrijk dat jezelf de regie neemt. Dit document kan daarbij helpen.

Brandschadewiel

Het Brandschadewiel geeft heldere en beknopte informatie over het voorkomen van brand. Ook beschrijft het hoe u verdere schade aan collectie en gebouw kunt voorkomen met daarbij een uitleg per materiaalcategorie. Beschouw deze tips als ‘EHBO’. Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw en erkende restauratoren voor de veiligheid van jouw collectie. In gedrukte vorm te bestellen via de webwinkel.

Waterdossier

De Waterposter laat door middel van vijf stappen zien wat een erfgoedbeheerder kan doen om zich voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval. Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch zijn dit scenario’s om serieus rekening mee te houden. Nederland grenst voor het grootste deel aan water en meer dan de helft van het land bevindt zich in een overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast treedt door de klimaatverandering steeds vaker extreme regenval op. De kans dat erfgoed met water in aanraking kan komen, neemt dan ook toe.
Het Waterdossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertelt meer over de reële waterdreiging voor collecties en archiefstukken.

 

Waterschadewiel

Het waterschadewiel geeft informatie over eerste hulp bij waterschade. Bij overstroming, lekkage, brand, storm of door gesprongen leidingen treedt waterschade op. Water beschadigt museumvoorwerpen, vernietigt ze soms zelfs. Volg de acties en tips op binnen 48 uur na het optreden van de ramp of noodsituatie, anders is het meestal te laat. Eerst volgen de acties en dan volgt de informatie over eerste hulp en tips voor specifieke collecties. Beschouw deze tips als ‘EHBO’. Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw en erkende restauratoren voor de veiligheid van je collectie.

Incidentenregistratie

Zicht krijgen op incidenten vraagt om een goede aanpak en om draagvlak binnen de organisatie. Wat is nodig om incidentenregistratie goed in te voeren en te verankeren binnen jouw organisatie? Daar is een vijfstappenplan voor en een digitale Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE).
Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven in het digitale incidentensysteem op DICE.

 

Balie en suppoost: klantvriendelijk beveiligen

Deze syllabus hoort bij de gelijknamige cursus, Balie en suppoost: klantvriendelijk beveiligen, van het Gelders Ergoed. In deze syllabus staan talloze tips en adviezen over het klantvriendelijk benaderen van de bezoekers terwijl je oog houdt voor de veiligheid van collectie, gebouw en bezoekers.

Museumpeil 28

Dit nummer van Museumpeil is geheel gewijd aan veiligheidszorg in collectiebeherende instellingen.

CHV-app

In de Google Playstore vind je de CHV-app van VanWaarde museumwacht. Via de App Store met deze link. Weet jij wat je moet doen bij een calamiteit waarbij waardevolle collecties, objecten of archieven betrokken zijn? Met deze app heb je de juiste CHV (Collectie Hulp Verlening) instructies altijd op zak.

 

Inventarisatie en beoordeling van bedrijfsactiviteiten en risico’s

Er bestaat een directe relatie tussen risico’s en bedrijfsactiviteiten: zonder (bedrijfs)activiteit zijn er geen risico’s. Daarom is het belangrijk om alle activiteiten binnen je organisatie in kaart te brengen. Dit document bevat een tabel die je in dient te vullen en aan te vullen voor jouw eigen organisatie. Bij alle activiteiten ga je, samen met je collega’s, nadenken over de risico’s die met de desbetreffende activiteit gepaard gaan. Heb je alle risico’s in jouw organisatie al in kaart gebracht?

Risico-analyse in Ons’ Lieve Heer op Solder

In deze publicatie lees je over de integrale risico-analyse die door ICN en de medewerkers van Ons’ Lieve Heer op Solder in 2003 is uitgevoerd. Alle mogelijke risico’s in en rond het museum zijn zo precies mogelijk in kaart gebracht. Het gebouw en de kunst (de roerende collectie) werden daarbij volledig doorgelicht. Een revolutie in Nederland om een gebouw en collectie op zo’n manier te bekijken. De toegepaste methodiek is ook in jouw museum bruikbaar.

CURSUS

Veiligheidszorg

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in jouw provincie de cursuspagina.

 

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

 

Verder praten

Museumvereniging
De sectie Veiligheidszorg en facility management van de museumvereniging wil als intermediair fungeren voor de musea die lid zijn van de Museumvereniging. Het ‘als intermediair optreden’ betekent voor de sectie dat musea met elkaar in contact worden gebracht om kennis op het gebied van veiligheidszorg en facility management uit te wisselen.

 

LinkedIn
Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van veilig erfgoed.
LinkedIn groep Veilig Erfgoed.
LinkedIn groep Dutch Museum Security.

Veiligheidszorg

In museumland wordt er regelmatig gebouwd, maar nog vaker verbouwd. Voor museale objecten zijn de omgevingsinvloeden van groot belang en ook de veiligheid van de collectie. Het gebouw is de buitenste schil van de collectie en het is belangrijk dat die voldoet aan alle eisen. Maar weet u waar u op moet letten als u een programma van eisen opstelt en wat u vergunningsvrij mag verbouwen?

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS

Collectiehulpverlening

Collectiehulpverlening is erop gericht de schade te beperken en de museale objecten in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld bij brand, diefstal of wateroverlast. In de factsheet vindt je informatie over wat er komt kijken bij deze vorm van hulpverlening.

Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

Deze publicatie gaat over professionaliteit van uzelf en van uw organisatie. Een calamiteitenplan maken is teamwork, waarbij kennis, betrokkenheid en inzet van iedereen in de organisatie nodig is. Er kan van alles misgaan in het leven, maar niet datgene wat u weet te voorkomen, omdat u en uw organisatie gewoon steeds goed uw huiswerk doen als professionele collectiebeheerders. Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in het maken van uw eigen calamiteitenplan met handige checklist en voorbeelddocumenten.

Calamiteitenwijzer

De Calamiteitenwijzer dient als geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel bij de voorbereiding op calamiteiten. Het is een handig instrument dat u kunt ophangen in alle werkruimtes en waar alle museummedewerkers mee vertrouwd zouden moeten zijn.

Voorbeeldlijst externe partijen en calamiteitendiensten

Wanneer er na een brand of explosie schade is, wordt hulp ingeroepen bij stichting Salvage. Alleen de bevelvoerder van de brandweer kan hiertoe besluiten. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf afspraken te maken met gespecialiseerde calamiteitendiensten. Deze zijn gespecialiseerd in het beredderen van collectie(onderdelen). Vaak is het mogelijk om hiervoor een abonnement af te sluiten. Hieronder staat een voorbeeldlijst van externe partijen en calamiteitendiensten die u kunt gebruiken in uw eigen calamiteitenplan.

Voorbeeldlijst noodmaterialen

Het calamiteitenplan bevat een lijst van noodvoorraden. Een noodvoorraad bestaat bijvoorbeeld uit schoonmaakmiddelen, gereedschap en verpakkingsmateriaal. Het is belangrijk dat er op vaste plaatsen zo’n noodvoorraad klaarstaat. Op die manier kunnen bij een calamiteit zo snel mogelijk maatregelen genomen worden. Onderstaande lijst dient als voorbeeld voor de lijst en noodvoorraad van uw eigen museum.

Voorbeeld instructie externe partijen

Dit voorbeeldformulier toont u welke afspraken u moet maken met externe partijen wanneer zij werkzaamheden aan uw museumgebouw verrichten. Werkzaamheden aan het gebouw zijn risicovol, het is belangrijk dat uzelf de regie neemt. Dit document kan u daarbij helpen.

Brandschadewiel

Het Brandschadewiel geeft heldere en beknopte informatie over het voorkomen van brand. Ook beschrijft het hoe u verdere schade aan collectie en gebouw kunt voorkomen met daarbij een uitleg per materiaalcategorie. Beschouw deze tips als ‘EHBO’.Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw en erkende restauratoren voor de veiligheid van uw collectie. In gedrukte vorm te bestellen via de webwinkel.

Waterdossier

De Waterposter laat door middel van vijf stappen zien wat een erfgoedbeheerder kan doen om zich voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval. Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch zijn dit scenario’s om serieus rekening mee te houden. Nederland grenst voor het grootste deel aan water en meer dan de helft van het land bevindt zich in een overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast treedt door de klimaatverandering steeds vaker extreme regenval op. De kans dat erfgoed met water in aanraking kan komen, neemt dan ook toe.
Het Waterdossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertelt meer over de reële waterdreiging voor collecties en archiefstukken.

 

Waterschadewiel

Het waterschadewiel geeft informatie over eerste hulp bij waterschade. Bij overstroming, lekkage, brand, storm of door gesprongen leidingen treedt waterschade op. Water beschadigt museumvoorwerpen, vernietigt ze soms zelfs. Volg de acties en tips op binnen 48 uur na het optreden van de ramp of noodsituatie, anders is het meestal te laat. Eerst volgen de acties en dan volgt de informatie over eerste hulp en tips voor specifieke collecties. Beschouw deze tips als ‘EHBO’.Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw en erkende restauratoren voor de veiligheid van uw collectie.

Incidentenregistratie

Zicht krijgen op incidenten vraagt om een goede aanpak en om draagvlak binnen de organisatie. Wat is nodig om incidentenregistratie goed in te voeren en te verankeren binnen uw organisatie? Daar is een vijfstappenplan voor en een digitale Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE).
Kijk voor meer informatie en om u in te schrijven in het digitale incidentensysteem op DICE.

 

Balie en suppoost: klantvriendelijk beveiligen

Deze syllabus hoort bij de gelijknamige cursus, Balie en suppoost: klantvriendelijk beveiligen, van het Gelders Ergoed. In deze syllabus staan talloze tips en adviezen over het klantvriendelijk benaderen van uw bezoekers terwijl u oog houdt voor de veiligheid van collectie, gebouw en bezoekers.

Museumpeil 28

Dit nummer van Museumpeil is geheel gewijd aan veiligheidszorg in collectiebeherende instellingen.

CHV-app

In de Google Playstore vindt u de CHV-app van VanWaarde museumwacht. Via de App Store met deze link. Dezelfde Weet u wat u moet doen bij een calamiteit waarbij waardevolle collecties, objecten of archieven betrokken zijn? Met deze app heeft u de juiste CHV (Collectie Hulp Verlening) instructies altijd op zak.

 

Inventarisatie en beoordeling van bedrijfsactiviteiten en risico’s

Er bestaat een directe relatie tussen risico’s en bedrijfsactiviteiten: zonder (bedrijfs)activiteit zijn er geen risico’s. Daarom is het belangrijk om alle activiteiten binnen uw organisatie in kaart te brengen. Dit document bevat een tabel die u in dient te vullen en aan te vullen voor uw eigen organisatie. Bij alle activiteiten gaat u, samen met uw collega’s, nadenken over de risico’s die met de desbetreffende activiteit gepaard gaan. Heeft u alle risico’s in uw organisatie al in kaart gebracht?

Risico-analyse in Ons’ Lieve Heer op Solder

In deze publicatie leest u over de integrale risico-analyse die door ICN en de medewerkers van Ons’ Lieve Heer op Solder in 2003 is uitgevoerd. Alle mogelijke risico’s in en rond het museum zijn zo precies mogelijk in kaart gebracht. Het gebouw en de kunst (de roerende collectie) werden daarbij volledig doorgelicht. Een revolutie in Nederland om een gebouw en collectie op zo’n manier te bekijken. De toegepaste methodiek is ook in uw museum bruikbaar.

CURSUS

Veiligheidszorg

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

 

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulentover de mogelijkheden.

 

Verder praten

Museumvereniging
De sectie Veiligheidszorg en facility management van de museumvereniging wil als intermediair fungeren voor de musea die lid zijn van de Museumvereniging. Het ‘als intermediair optreden’ betekent voor de sectie dat musea met elkaar in contact worden gebracht om kennis op het gebied van veiligheidszorg en facility management uit te wisselen.

 

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van veilig erfgoed.
LinkedIn groep Veilig Erfgoed.
LinkedIn groep Dutch Museum Security.