Goed bestuur en directiestatuten

Het belang van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording wordt door iedereen onderkend. Dit is niet alleen belangrijk voor beursgenoteerde bedrijven, ook binnen de museumwereld krijgt goed bestuur steeds meer aandacht. Men ziet in dat goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie belangrijk zijn voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele organisaties. Hier vindt u niet alleen de Governance Code Cultuur, maar ook verschillende modellen en voorbeelden die u kunnen helpen uw organisatie beter te besturen, beter toezicht te houden en daar een duidelijke verantwoording over af te leggen.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Governance Code Cultuur

De governance code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in uw museum. De code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren op de vraag: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’ en ‘Waarom doen we het zo?’. Het gaat er niet om of u alle regels kunt afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen. Daarom bestaat de code uit 9 principes die algemeen gesteld, maar ook verplichtend zijn. Wie, vanwege het karakter of de omvang van zijn organisatie, wil afwijken van de code is daarin vrij. In het kader van de verantwoording en de transparantie is het dan wél van belang dat te kunnen uitleggen. Omgekeerd: als u niet kunt uitleggen waarom u het anders zou doen is het bestuurlijk wél zo verstandig de code te volgen. Vandaar het principe: ‘Pas toe of leg uit’. Meer informatie vindt u op de website Governance Code Cultuur.

Governance Code Cultuur

Toolkit Governance Code Cultuur

In de Toolkit Governance Code Cultuur zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas kunnen komen bij het besturen van een organisatie. Een tool is een checklist of een voorbeelddocument of een schema.
De tools zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze zijn ook terug te vinden bij de Principes waarbij ze gebruikt kunnen worden.

CURSUS
Goed bestuur

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van goed bestuur.
LinkedIn groep Cultuur-Ondernemen.