Handboek arbeidsvoorwaarden

Goed personeelsbeleid gaat ervan uit dat medewerkers verantwoordelijke mensen zijn, die bereid en in staat zijn zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen. Het evenwicht dat hierbij hoort is enerzijds de balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Je kunt niet ergens verantwoordelijk voor zijn zonder bevoegdheden. Het moet dus duidelijk zijn waarover iemand mag beslissen en over welke middelen en budget die mag beschikken. Het is belangrijk om deze zaken vast te leggen en ook te regelen hoe hierover verantwoordelijkheid moet worden afgedragen. Daarnaast dienen er voor iedereen algemene arbeidsvoorwaarden te worden vastgelegd die voor iedereen gelijk zijn. Hier vindt u er meer informatie over.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Inhoudsopgave personeelshandboek

Het samenstellen van een personeelshandboek is een intensieve en omvangrijke opdracht. Hier vindt u een uitgebreide inhoudsopgave van het handboek personeel, met aandachtspunten. Deze inhoudsopgave kunt u gebruiken als checklist bij het opstellen van uw eigen personeelshandboek.

Inhoudsopgave handboek personeel, personeelsnet, 2012

Erfgoedwerkt

Door hoge werkdruk en de waan van de dag is het personeelsbeleid binnen de culturele erfgoedsector vaak niet optimaal. Ook krijgt de sector de laatste jaren te maken met tendensen zoals het toenemende aantal ZZP’ers en flexibilisering, waardoor een optimaal personeelsbeleid telkens verandert. Veel culturele erfgoedorganisaties vragen zich af hoe zij hiermee om moeten gaan. LCM en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en hebben de HRM-check ontwikkeld; een volledige scan van uw organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de check ontdekt u hoe u het personeelsbeleid van uw organisatie kan versterken op bijvoorbeeld het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en functionerings- en beoordelingscycli.
Daarnaast bieden we een algemeen trainingsaanbod én trainingen op maat waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van HRM kunt vergroten. Via het Sectorplan Cultuur kunt u aan zowel de HRM-check als de trainingen deelnemen tegen aantrekkelijke tarieven. Kijk voor meer informatie en trainingen op de website van Erfgoedwerkt.

Museum CAO

De Museum CAO van de Museumvereniging is nu gratis voor iedereen beschikbaar en is down te loaden via de link.

Hart voor de publieke zaak

TNS Nipo heeft in augustus 2013 het onderzoek ‘Hart voor de publieke zaak’ uitgevoerd, waaraan 355 HRM’ers of HRM-verantwoordelijken hebben deelgenomen. Zij hebben online antwoord gegeven op 27 vragen omtrent dit onderwerp. In de publicatie staan de volgende onderdelen: 1. HRM’ers in beeld; 2. HRM, hard/ t aan het werk; 3. De hartverwarmende organisatie. U wordt meegenomen door de resultaten van het onderzoek en daarnaast zijn er een aantal HRM’ers persoonlijk geïnterviewd, de interviews zijn verwerkt tot korte artikelen. U vindt ze terug in het hoofdstuk ‘Uit het hart gegrepen.’

Hart voor de publieke zaak, Driessen HRM, 2013

CURSUS
Personeelsbeleid

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van bestuur en organisatie.
LinkedIn groep Cultuur-Ondernemen.