Opleidingsplannen

Om de ontwikkelingen in de museumwereld en in de samenleving te volgen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de vaardigheden, de inzichten en de kennis van uw museummedewerkers. Niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend. Onderdeel van goed personeelsbeleid is daarom dat er een klimaat geschept word, waarin blijven leren als iets normaals wordt beschouwd en waarin de wens tot leren wordt beloond en gestimuleerd. Hier leest u er meer over.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Cursusaanbod museumsector

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden, zodat u de kneepjes van het vak leert, leert in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, werkt naar een beter vrijwilligersmanagement of uw collectie zo verantwoord mogelijk beheert. Raadpleeg voor het actuele cursusoverzicht in uw provincie de cursuspagina. U bent natuurlijk ook van harte welkom om cursussen in andere provincies te volgen!

Erfgoedwerkt

Door hoge werkdruk en de waan van de dag is het personeelsbeleid binnen de culturele erfgoedsector vaak niet optimaal. Ook krijgt de sector de laatste jaren te maken met tendensen zoals het toenemende aantal ZZP’ers en flexibilisering, waardoor een optimaal personeelsbeleid telkens verandert. Veel culturele erfgoedorganisaties vragen zich af hoe zij hiermee om moeten gaan. LCM en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en hebben de HRM-check ontwikkeld; een volledige scan van uw organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de check ontdekt u hoe u het personeelsbeleid van uw organisatie kan versterken op bijvoorbeeld het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en functionerings- en beoordelingscycli.
Daarnaast bieden we een algemeen trainingsaanbod én trainingen op maat waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van HRM kunt vergroten. Via het Sectorplan Cultuur kunt u aan zowel de HRM-check als de trainingen deelnemen tegen aantrekkelijke tarieven. Kijk voor meer informatie en trainingen op de website van Erfgoedwerkt.

Museumpeil 39

Dit nummer van Museumpeil gaat over het lerende museum. U treft artikelen aan over onder andere opleidingsmogelijkheden, over nieuwe initiatieven op dit terrein van het LCM en over methodes waarmee museummedewerkers hun kennis uitbouwen.

Museumpeil 39, LCM, 2013

Ontwikkeling

Dit document is afkomstig uit het hoofdstuk ontwikkeling van de syllabus Bedrijfsvoering in musea van het LCM. U leest hier meer over ontwikkelingsmogelijkheden voor uw medewerkers.

Ontwikkeling, LCM, 2001

De vrijwilligersorganisatie

In dit document vindt u het gedeelte ‘begeleiden’ uit de syllabus ‘De vrijwilligersorganisatie’, die in zijn geheel te vinden is onder vrijwilligersbeleid. Elke vrijwilliger heeft een andere behoefte aan begeleiding, maar iedereen zal op een of andere manier begeleid willen worden. De begeleiding kan onder andere bestaan uit: functioneringsgesprekken of persoonlijke gesprekken en deskundigheidsbevordering.

De vrijwilligersorganisatie onderdeel begeleiden, Gelders Erfgoed, 2008

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Kent u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van opleidingsplannen? Laat het ons weten.