Organisatievormen

Het kiezen voor de juiste organisatievorm en rechtsvorm heeft niet alleen gevolgen voor het besturen, maar ook voor de bedrijfsvoering van de organisatie en de contacten met de fiscus. Het ontwikkelen van museale activiteiten kan in de vorm van een stichting of een vereniging. Bij het oprichten van een stichting of vereniging komen veel vragen naar boven zoals, mag u wel winst maken als museum? Hier leest u er meer over.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Organisatievormen

Er zijn veel verschillende manieren waarop musea worden bestuurd en zijn georganiseerd. Om u een beeld te geven van de diversiteit die er bestaat zijn hieronder vier musea beschreven. Het zijn bestaande Nederlandse musea waarvan de gegevens zijn geanonimiseerd. Aandachtspunten die uit alle beschrijvingen naar voren komen:
– zorg voor goede functiebeschrijvingen, ook voor vrijwilligers en bestuursleden
– er is veel aan het veranderen rond het in dienst nemen van zzp’ers of freelancers. Houd de website van de belastingdienst in de gaten.

Beschrijving Museum A

Museum A heeft een vaste kern met ongeveer 8 fte medewerkers en 160 vrijwilligers.

Organisatievorm Museum A, LCM, 2017

Beschrijving Museum B

Museum B heeft een kleine staf, ongeveer 1 fte aan betaalde medewerkers, 1 fte aan zzp en 60 vrijwilligers.

Organisatievorm Museum B, LCM, 2017

Beschrijving Museum C

Museum C heeft drie medewerkers (zzp) en veel (85) vrijwilligers.

Organisatievorm Museum C, LCM, 2017

Beschrijving Museum D

Museum D is een vrijwilligersmuseum en wordt gerund met een bestuur en uitsluitend vrijwilligers.

Organisatievorm Museum D, LCM, 2017

Aandachtspunten organisatiestructuren van een museum

Deze lijst met aandachtspunten hoort bij bovenstaande museummodellen en helpt u om een overzicht te krijgen van de te maken keuzes.

Aandachtspunten organisatiestructuren, LCM, 2017

Toolkit Governance Code Cultuur

In de Toolkit Governance Code Cultuur zijn hulpmiddelen opgenomen die behulpzaam zijn bij de keuze van een organisatievorm. Een tool is een checklist, een voorbeelddocument of een schema.
De tools zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze zijn ook terug te vinden bij de Principes van de code waarbij ze gebruikt kunnen worden.

Erfgoedwerkt

Door hoge werkdruk en de waan van de dag is het personeelsbeleid binnen de culturele erfgoedsector vaak niet optimaal. Ook krijgt de sector de laatste jaren te maken met tendensen zoals het toenemende aantal ZZP’ers en flexibilisering, waardoor een optimaal personeelsbeleid telkens verandert. Veel culturele erfgoedorganisaties vragen zich af hoe zij hiermee om moeten gaan. LCM en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en hebben de HRM-check ontwikkeld; een volledige scan van uw organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de check ontdekt u hoe u het personeelsbeleid van uw organisatie kan versterken op bijvoorbeeld het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en functionerings- en beoordelingscycli.
Daarnaast bieden we een algemeen trainingsaanbod én trainingen op maat waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van HRM kunt vergroten. Via het Sectorplan Cultuur kunt u aan zowel de HRM-check als de trainingen deelnemen tegen aantrekkelijke tarieven. Kijk voor meer informatie en trainingen op de website van Erfgoedwerkt.

Het kiezen van een rechtsvorm

De keuze voor een rechtsvorm heeft niet alleen gevolgen voor het besturen, maar ook voor de bedrijfsvoering en de contacten met de fiscus. Hier leest u meer over de verschillende rechtsvormen en hun voor- en nadelen.

Het kiezen van een rechtsvorm, LCM, 2001

Voorbeeld akte statuten stichting

Op de website Nieuwe Stichting vindt u een voorbeeldakte statuten stichting, deze kan als voorbeeld dienen bij het opstellen van uw eigen stichtingsstatuten. Daarnaast vindt u daar uitgebreide informatie over het oprichten van een nieuwe stichting.

nieuworganiseren.nu

nieuworganiseren.nu is het platform voor en over innovatieve vormen van organiseren. Het gaat over initiatieven en organisaties met een menselijke maat, waarin mensen weer de boventoon voeren en waar ruimte is voor eigen initiatief. Op de website en tijdens de bijeenkomsten verspreiden, verbinden en versterken zij dit gedachtegoed. De tijd is rijp voor nieuwe organisatievormen. Op de website vindt u dagelijks cases, nieuws, mensen, organisaties en andere interessante items over en voor nieuw organiseren.

CURSUS
Organisatie

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Kent u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van organisatievormen? Laat het ons weten!