Vrijwilligersbeleid

In musea werken heel veel vrijwilligers. Ze verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden van die vrijwilligers verschillen onderling sterk. Kleine musea zijn veelal volledig of grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers en ook bij grote musea met veel betaalde medewerkers zijn vrijwilligers vaak onmisbaar. In kleine musea voeren vrijwilligers niet alleen beleid uit, zij zijn vaak ook verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de jaarbegroting en de financiën op lange termijn en de totale kwaliteitszorg van het museum. De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan ondersteuning bij de organisatie van het vrijwilligerswerk in de kleine musea, groot is. Hier leest u er meer over.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea

Veertig procent van de musea heeft een tekort heeft aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie! In deze publicatie leest u meer over nieuwe doelgroepen vrijwilligers en de nieuwste trends. U kunt zes stappen doorlopen die helpen bij het opzetten of aanscherpen van uw vrijwilligersbeleid. Daarnaast staat de publicatie boordevol kennis en praktische tips voor bijvoorbeeld het opstellen van taakomschrijvingen, de werkzaamheden van een vrijwilligerscoördinator, de rol van het bestuur en leest u ook alles over de rechten en plichten en vele manieren om de vrijwilligers te belonen. De publicatie is een geactualiseerde versie van de in 2010 verschenen uitgave Het museum als vrijwilligersorganisatie.

handleiding-vrijwilligersbeleid-museamov-ea-2016

Vrijwilligers: pijler onder de musea

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor musea. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna een derde van de musea zonder betaalde krachten werkt en volledig op vrijwilligers draait. Ook is de leeftijd van de vrijwilligers toegenomen. De belangrijkste reden voor musea om met vrijwilligers te werken is van financiële aard. Maar daarnaast zijn ook toegevoegde waarde van expertise en draagvlak in de samenleving van belang. Dit zijn enkele conclusies uit de 1-meting van Movisie, VSBfonds, Erfgoed Gelderland en stichting LCM naar vrijwilligerswerk in musea in Nederland. Het onderzoek geeft het huidige beeld weer van de betekenis en de ervaringen van musea met het werken met vrijwilligers. Een eerdere peiling werd gedaan in 2009.

vrijwilligers-pijler-onder-de-musea-mov-ea-2016

Erfgoedwerkt

Door hoge werkdruk en de waan van de dag is het personeelsbeleid binnen de culturele erfgoedsector vaak niet optimaal. Ook krijgt de sector de laatste jaren te maken met tendensen zoals het toenemende aantal ZZP’ers en flexibilisering, waardoor een optimaal personeelsbeleid telkens verandert. Veel culturele erfgoedorganisaties vragen zich af hoe zij hiermee om moeten gaan. LCM en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en hebben de HRM-check ontwikkeld; een volledige scan van uw organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de check ontdekt u hoe u het personeelsbeleid van uw organisatie kan versterken op bijvoorbeeld het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en functionerings- en beoordelingscycli.
Daarnaast bieden we een algemeen trainingsaanbod én trainingen op maat waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van HRM kunt vergroten. Via het Sectorplan Cultuur kunt u aan zowel de HRM-check als de trainingen deelnemen tegen aantrekkelijke tarieven. Kijk voor meer informatie en trainingen op de website van Erfgoedwerkt.

De waarde van vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoeft u de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken dat die waarde niet vanzelfsprekend is. In dit artikel van Movisie vindt u actuele informatie rond de waarde van vrijwillige inzet met argumenten die gebruikt kunnen worden richting overheden.

Vrijwilligers belonen en behouden

Hoe geeft u vrijwilligers erkenning, waardering en beloning? Zelf vinden vrijwilligers ‘dank je wel’ vaak al genoeg. Maar als u vrijwilligers wilt behouden, moet u meer doen. Voor vrijwilligers horen erkennen, waarderen en belonen bij elkaar. Het gaat ze niet om een materiële vergoeding zoals een cadeautje, kerstpakket of tegoedbon. Deze vorm van beloning is leuk meegenomen maar niet de reden dat iemand vrijwilligerswerk doet. De beloning die vrijwilligers willen, ligt op een ander vlak. Het heeft te maken met erkenning en waardering. In het eenvoudige ‘dank je wel’ komen ze in feite alle drie samen. Door aandacht te besteden aan erkenning en waardering kun je vrijwilligers belonen en behouden. Dat kan op verschillende manieren. U leest er meer over in dit artikel van Movisie.

Kennisdossier Vrijwillige inzet

De belangrijkste informatie op het terrein van sociale vraagstukken heeft Movisie verzameld in kennisdossiers. U vindt er informatie in diverse vormen: nieuws, agenda, publicaties, praktische tools (pdf), praktijkvoorbeelden (pdf) en Wat werkt dossiers. In het kennisdossier Vrijwillige inzet wordt ingegaan op actuele vraagstukken; ze bieden verdieping of zetten aan tot discussie.

Het vrijwilligerskwadrant

Dit is een hulpmiddel om kwaliteiten van vrijwilligers in uw museum te onderscheiden: iemands persoonlijkheid bepaalt welk type (vrijwilligers)werk het beste bij hem past. Om beter naar de verschillende typen vrijwilligers in uw museum te kunnen kijken is het vrijwilligerskwadrant ontwikkeld.

Het vrijwilligerskwadrant, KCO, 2011

Wervingscirkel

Wanneer u met de werving van vrijwilligers aan de slag wilt gaan (een wervingscampagne wilt opzetten bijvoorbeeld), zult u mensen moeten overtuigen. U wilt hen duidelijk maken dat uw organisatie hen graag als vrijwilliger wil. Werving is dus een vorm van reclame, van communicatie. Voor het opzetten van een wervingscampagne kunt u daarom goed gebruik maken van een instrument uit de communicatiekunde: de communicatiecirkel. MOVISIE heeft de communicatiecirkel aangepast voor vrijwilligersorganisaties. Het resultaat is deze wervingscirkel. Wanneer u dan precies weet wie u zoekt dan kunt u overwegen om een vacature te plaatsen op de website Culturele vacatures.

Wervingscirkel, MOVISIE, 2011

Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst

Dit voorbeelddocument van MOVISIE kunt u gebruiken om uw eigen vrijwilligersovereenkomsten op te stellen.

Vrijwilligers overeenkomst, MOVISIE, 2011

QuickScan Vinden en Binden

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. Met deze QuickScan gaat u stap voor stap na hoe u als organisatie, vrijwilligers vindt en bindt en hoe u dit kunt verbeteren. Na het invullen van de QuickScan heeft u meteen een praktische checklist voor uw vrijwilligersbeleid en een concreet actieplan.

Quickscan Vinden en Binden, MOVISIE, 2008

Levensloop en vrijwilligerswerk

In deze brochure vraagt MOVISIE aandacht voor de manier waarop de motivatie van vrijwilligers wordt beïnvloed door hun levensloop en hoe u als vrijwilligersorganisatie hierop kunt inspelen. De generatie waartoe iemand behoort, de levensstijl die hij aanhangt, de veranderingen die in de maatschappelijke positie optreden en de ervaringen die iemand opdoet, zijn van invloed op hoe iemand in het leven staat, op zijn mentale gesteldheid en op zijn behoefte aan contacten met anderen. U kunt hier rekening mee houden in uw vrijwilligersbeleid en de dagelijkse omgang met vrijwilligers.

Levensloop en vrijwilligerswerk, MOVISIE, 2011

Museumpeil 33

Dit nummer van Museumpeil gaat over vrijwilligers in musea. Het biedt vele handvatten voor uw museum om erachter te komen hoe u vrijwilligers kunt aantrekken die zich tot museumwerk aangetrokken voelen.

Museumpeil 33, LCM, 2010

CURSUS
Vrijwilligersbeleid

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van vrijwilligersbeleid.

LinkedIn groep Vrijwilligerswerk.
LinkedIn groep Vrijwilligers.