Marketing en Communicatie

De mogelijkheden voor het opzetten van een communicatiecampagne lijken oneindig. De opzet daarvan is niet wezenlijk veranderd: u formuleert uw communicatiedoelstellingen, maakt een duidelijke keuze in doelgroepen, bepaalt uw strategie. Maar nieuwe media vragen soms om een andere manier van communiceren, en bovendien is de museumwereld responsive geworden: dat betekent interactie met uw publiek, in plaats van alleen het zenden van uw boodschap. En musea moeten moeten steeds vaker zelf inkomsten genereren. Een goed plan van aanpak op het vlak van PR, marketing én communicatie, is essentieel om het museum goed te vermarkten. Zo bindt u meer én grotere doelgroepen aan uw museum, heeft u zicht op uw budget, staat u achter uw boodschap en kiest u de beste middelen uit de marketingmix voor het beste bereik.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Moet je horen! Communicatie in musea.

In deze fraaie en handzame publicatie wordt ingegaan op de communicatie in musea, de onderwerpen die aan bod komen zijn: interne communicatie, bedrijfs- en programmacommunicatie, communicatiedoelgroepen, communicatiemiddelen, sociale media, literatuur en websites en een quickscan voor communicatiemiddelen.

Moet je horen! Communicatie in het museum, Gelders Erfgoed, 2013

Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea

De Basiscursus pr is geschreven als lesstof bij de gelijknamige basiscursus van Gelders Erfgoed en Erfgoedhuis Zuid-Holland. De syllabus kan ook zonder het volgen van de basiscursus worden gebruikt als een zelfstandige studie en kennismaking met pr van musea. Echter het volgen van zo’n cursus verdient altijd de voorkeur, dan worden communicatiemiddelen geanalyseerd, zonodig verbeterd, en bovendien gedeeld met andere cursisten, wat vaak een ruimere blik op uw eigen marketing en communicatie geeft.

Basiscursus public relations, EZH en EG, 2014

Behoefte aan beknopte informatie, check de factsheet PR en Communicatie

Factsheet cursus PR en Communicatie

Vloek of zegen? Marketing in de cultureel-erfgoedsector

In deze publicatie van FARO vindt u de inhoud en inzichten uit de zesdelige workshopreeks met de veelbetekenende roepnaam ‘Vloek of zegen? Marketing in de cultureel-erfgoedsector’. De volgende onderwerpen komen aan bod: missie, visie, doelstellingen en merk; marketingplan; consumentengedrag en marktonderzoek.

Vloek of zegen marketing in de erfgoedsector, FARO, 2014

Checklist Communicatieplan

In deze handige checklist van Landschap Erfgoed Utrecht ziet u welke onderdelen er niet in uw communicatieplan mogen ontbreken.

Checklist communicatieplan, Landschap Erfgoed Utrecht, 2013

Format Communicatieplan

Dit format helpt u op weg bij het maken van een communicatieplan voor uw eigen museum.

Format communicatieplan, Landschap Erfgoed Utrecht, 2013

Handleiding persbericht schrijven

In deze korte ‘Handleiding persbericht schrijven’, leert u snel hoe u de aandacht kunt trekken van de redactie zodat uw persbericht meer kans maakt op plaatsing.

Handleiding persbericht schrijven, KCO, 2012

Format en voorbeeld persbericht

Hier vindt u een goed sjabloon voor het schrijven van uw eigen persberichten.

Format en voorbeeld Persbericht, Landschap Erfgoed Utrecht, 2013

Museumpeil 31

Het vakblad Museumpeil 31 gaat over marktonderzoek, marktsegmentatie,  positionering, jongerenmarketing, cultuurtoerisme, blockbusters en de samenwerking met organisaties buiten de museumwereld. Laat u zich zeker niet afschrikken door de vakterminologie, maar laat u inwijden in de wondere, boeiende en vaak lucratieve wereld van museummarketing.

Museumpeil 31, LCM, 2009

Publicatie Alles draait om Publiek

‘Alles draait om publiek!’ van UITmarketingburo en Kosmose vormt het eindproduct van het project ‘Nieuwe Nederlanders’. De publicatie biedt een handreiking om deze nieuwe publieksgroep te bereiken. De vijf p’s van de marketingmix staan hierin beschreven: product, prijs, promotie, plaats en personeel.

Publicatie Alles draait om Publiek, UITmarketingburo Kosmose, 2008

CURSUS
Marketing en Communicatie

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden, zoals de basiscursus PR en Communicatie of de basiscursus Marketing. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van PR en Marketing.
De sectie PR en Marketing van de Museumvereniging bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren met actuele onderwerpen op bovenstaande werkterreinen
– Kennis en ervaring uit te wisselen op nationaal en internationaal niveau
– Een ontmoetingsplek te bieden voor haar participanten

LinkedIn
Hier vindt u professionals in museum marketing, met wie u van gedachten kunt wisselen.
LinkedIn groep Museum marketing.