Publieksonderzoek

Wie is ‘de’ museumbezoeker eigenlijk? En bestaat ‘de’ bezoeker eigenlijk wel? Nee, die bestaat niet! Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar uw museum komen en dat wat ze zien en beleven aansluit op hun wensen en verwachtingen is het belangrijk om veel over deze (potentiële) bezoeker te weten te komen. Dat kan door het doen van publieksonderzoek. Er zijn veel verschillende vormen van publieksonderzoek en er is altijd wel een vorm die toepasbaar is in uw museum. Met de uitkomsten kunt u aanpassingen doen, in marketing- of pr-beleid, in aanbod, bezoekersinformatie of klantvriendelijkheid. Met als resultaat dat u uw doelgroep, hun verwachtingen en wensen beter kent, en er goed op kunt inspelen, zodat zij een nog mooiere ervaring bij hun bezoek aan uw instelling hebben, en er vervolgens positief over zullen zijn naar anderen.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
De MuseumMonitor

De MuseumMonitor van TNS NIPO helpt u de behoeften van uw bezoekers te doorgronden. Het laat u zien in hoeverre uw museum in deze behoeften voorziet. De focus ligt daarbij op het belang van en de tevredenheid over verschillende aspecten van de dienstverlening en het aanbod, en hun impact op de bezoekersrelatie. Onderaan op de pagina van de Museummonitor vindt u ook de laatste factsheet over de Museummonitor en via deze link op de website komt u direct uit bij de laatste jaarcijfers. Daarnaast is men begonnen met dataverzameling ‘in the moment’ wat vaak meer kan zeggen dan dataverzameling achteraf, u leest hier meer over op de pagina Bezoekersonderzoek nieuwe stijl.

Museumcijfers 2015

De Museumvereniging doet onderzoek naar de sector, jaarlijks komt er een publicatie Museumcijfers uit. Kijk voor de trends in de publicatie Museumcijfers 2015.

Statline, zelf tabellen maken

StatLine is de elektronische databank van het CBS. U kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen.
De informatie is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden. Voor cijfers op het gebied van exploitatie, personeel, automatisering, bezoeken en tentoonstellingen. Het CBS heeft ook cijfers over openstelling, bezoeken en tarieven in musea. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over bedrijfsopbrengsten en kosten van musea.

Trendrapport Toerisme

In het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 zijn alle trends en ontwikkelingen in één publicatie verzameld. Het rapport biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Dit rapport is samengesteld door NRIT Media, NBTC Holland Marketing, CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) en CBS.

Museumpeil 29

Door het doen van publieksonderzoek leert u uw (potentiële) bezoekers kennen. En dat het doen van publieksonderzoek op veel verschillende manieren kan plaatsvinden, blijkt uit dit nummer van Museumpeil. Er is altijd wel een vorm die toepasbaar is in uw museum: standaard of door u zelf op maat gemaakt, zodat u de gegevens krijgt waarmee u aan de slag kunt.

Museumpeil 29, LCM, 2008

Publicatie Alles draait om Publiek

Alles draait om publiek! is een publicatie van UITmarketingburo en Kosmose en vormt het eindproduct van het project Nieuwe Nederlanders. De publicatie biedt een handreiking om deze nieuwe publieksgroep te bereiken.

Publicatie Alles draait om Publiek, UITmarketingburo Kosmose, 2008

Onzichtbare drempels

Dit onderzoek wil inzicht verwerven in de specifieke kenmerken, motivaties en meningen van museumpubliek én (nog) niet bereikt publiek, zodat behoeften, bezoekmotivaties en beeldvorming binnen het publiekspotentieel meegenomen kunnen worden in de inhoudelijke visieontwikkeling van uw museum.

Onzichtbare drempels, Letty Ranshuysen, 2005

Reader bij cursus publieksonderzoek

Deze syllabus hoort bij de cursus publieksonderzoek en is een kennismaking met verschillende vormen van publieksonderzoek. De syllabus leert u ook hoe u de gegevens kunt interpreteren en aanbevelingen kunt doen, dus hoe u de uitkomsten van het publieksonderzoek kunt vertalen naar concrete marketing- en communicatieacties.

Reader bij cursus publieksonderzoek, Gelders Erfgoed, 2007

De man in de Kalverstraat

Deze publicatie bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte vindt u vijf interessante interviews, waarin de praktijk wordt belicht. In het tweede, meer theoretische deel vindt u een omschrijving van de acht Mentality-milieus. Deze segmentering van de Nederlanders inclusief hun belangstelling voor kunst en cultuur, kan u helpen bij het beschrijven en vinden van nieuwe publieksgroepen. Het boekwerkje wordt afgesloten met tips en aanbevelingen. Hiermee is deze publicatie ook voor u een handig hulpmiddel dat handvatten biedt voor het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen.

De man in de kalverstraat, Cultuur-Ondernemen, 2011

CURSUS
Publieksonderzoek

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden, zoals de basiscursus Publieksonderzoek in erfgoedinstellingen of de basiscursus Marketing. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van PR en Marketing. 
De sectie PR en Marketing van de Museumvereniging bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren met actuele onderwerpen op bovenstaande werkterreinen
– Kennis en ervaring uit te wisselen op nationaal en internationaal niveau
– Een ontmoetingsplek te bieden voor haar participanten.