Toerisme

De meest voor de hand liggende oplossing als u de toerist wilt informeren is adverteren in lokale toeristische gidsen en folders die in de displays van VVV’s, hotels, restaurants en attracties liggen. Maar dat is slechts een topje van de ijsberg. Folders en gedrukt materiaal zijn ingehaald door sociale media: “wees daar waar men elkaar digitaal ontmoet en over je praat….”. Ongeacht uw budget zijn er talloze bruikbare en effectieve methoden om van de toerist een museumbezoeker te maken.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Stappenplan toeristische arrangementen

Het stappenplan toeristische arrangementen is een eenvoudige handleiding om nieuwe, voor een divers publiek aantrekkelijke arrangementen samen te stellen. Het belangrijkste kenmerk ervan is het zoeken naar samenwerking met vormen van recreatie die buiten de eigen sfeer liggen, een beproefde formule!

Stappenplan Toeristische Arrangementen, Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2013

Artikel Hoe wordt een toerist een museumbezoeker?

In dit artikel leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat de toerist in uw regio een museumbezoeker wordt en ook uw museum zal bezoeken. En hoe u daarbij ook direct kunt zorgen dat u ook opvalt bij uw eigen lokale bevolking.

Artikel Hoe wordt een toerist een museumbezoeker, Gelders Erfgoed, 2010

Citymarketing

Citymarketing heeft de laatste jaren een prominentere rol gekregen in het beleid van veel gemeenten. Steden zijn steeds bewuster bezig met hun uitstraling en reputatie. Ook musea kunnen een rol spelen in de citymarketing. U leest meer over citymarketing op de website Frankwatching.

Netwerk Citymarketing

Het Netwerk Citymarketing is een samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten. Door middel van netwerken, kennisuitwisseling en het uitreiken van een jaarlijkse citymarketingprijs draagt het netwerk bij aan de professionalisering van het vakgebied. Daarnaast vervult het een brugfunctie tussen de publieke en private sector, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het bevorderen van contacten tussen beroepsbeoefenaren, beleidsmakers en beïnvloeders uit deze sectoren en het uitwisselen en vergroten van kennis en informatie staan centraal in de activiteiten van het Netwerk.
Jaarlijks hoogtepunt is de Dag van de Citymarketing. Op dit evenement ontmoet de sector elkaar, zijn er topsprekers, wordt er veel kennis en ervaring uitgewisseld en worden de Netwerk Citymarketing Awards uitgereikt. Het Netwerk Citymarketing brengt mensen met elkaar in contact. Niet alleen via evenementen, maar ook via het online netwerk op Linkedin en via de website Netwerk Citymarketing.

Buitenlandse toerist steeds belangrijker voor musea

Buitenlandse toeristen weten Nederlandse musea steeds beter te vinden. Vorig jaar kwam ruim een op de vier museumbezoekers uit het buitenland. In 2009, het jaar waarin er door de crisis relatief weinig buitenlandse toeristen ons land bezochten, ging het om een op de zes bezoekers. Dit melden CBS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de website van CBS.

CURSUS
Workshop arrangementen

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden, zoals het organiseren van arrangementen. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van PR en Marketing. 
De sectie PR en Marketing van de Museumvereniging bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren met actuele onderwerpen op bovenstaande werkterreinen
– Kennis en ervaring uit te wisselen op nationaal en internationaal niveau
– Een ontmoetingsplek te bieden voor haar participanten.